Loading
 1. Lithoplast
 2. Použití fólií
 3. Izolace spodní stavby
 4. Jednoduchá hydroizolace spodních staveb

Jednoduchá hydroizolace spodních staveb

Pořádná hydroizolace spodní stavby je základ. Pokud v této části uděláte chybu, výrazně snížíte životnost celého domu.

Na co si dát pozor

Než se pustíte do návrhu hydroizolace domu, ujasněte si:

 • jaké prostory bude izolační fólie chránit,
 • jaké bude v daném místě hydroizolační namáhání,
 • jestli chcete, aby byla hydroizolace v konstrukci přístupná,
 • jestli se dá vámi vybraná hydroizolační fólie jednoduše pokládat
 • a kolik peněz chcete do hydroizolace investovat.

Všechny tyto otázky si dobře promyslete. Díky nim předejdete problémům v budoucnosti.

Řešení hydroizolace spodní stavby

Vhodnou volbou pro rodinné domy i průmyslové stavby je hydroizolace PENEFOL® 750 a PENEFOL® 800. Tyto polyethylenové folie jsou vhodné proti:

 • vzlínající vlhkosti,
 • stékající vodě,
 • vodě pod vlivem vnějšího tlaku
 • i proti odtékající vodě.

Fólie PENEFOL® navíc ocení všichni stavebníci, kteří hledají kvalitu za dostupnou cenu.

Předepsaná tloušťka hydroizolační fólie je 1,0–2,0 mm podle předpokládaného zatížení.

Další výhodou této izolace proti zemní vlhkosti je jednoduchá a rychlá pokládka. Stačí rozvinout pásy a svařit je horkým vzduchem nebo horkým klínem. Pokud PENEFOL® pokládáte do svislé polohy, použijte jeden z následujících způsobů:

 1. pokládka na předem vyzděnou izolační přizdívku,
 2. pokládka na vyzděné suterénní zdivo s ochranou drenážními nopovými fóliemi.

Druhý způsob je vhodnější, pokud chcete mít k fólii přístup i v budoucnu.

Izolační fólie proti vlhkosti se pokládá mezi dvě vrstvy geotextilie, které umožňují volné protažení fólie při dilatačních pohybech stavebních konstrukcí. Tato tažnost je další výhodou PENEFOLu. Jednotlivé sváry můžete navíc kontrolovat vhodně zvoleným kontrolním postupem.

Doporučená skladba hydroizolace spodní stavby

Doporučená skladba hydroizolace spodní stavby

 1. Nezbytností je vyrovnaný podkladní beton. Podklad musí být bez jakýchkoliv výstupků, hrudek zaschlé malty nebo ostrých hran, o které by se mohla hydroizolační fólie poškodit.
 2. Následuje volně položená podkladní geotextilie IZOLTECH H 300 s přesahem 50 mm.
 3. Dál volně položte hydroizolační fólii PENEFOL® 750 nebo PENEFOL® 800. Fólie jsou přeložené o 100 mm a svařené jednoduchým nebo dvojitým svarem pro lepší kontrolu. V rozích použijte zdvojený koutový profil PENEFOL®. Všechny detaily ošetřete ručním svarem a samostatnými tvarovkami.
 4. V další vrstvě je opět geotextilie IZOLTECH H 300 s přesahem 50 mm, která hydroizolaci chrání z druhé strany.
 5. Nyní je na řadě ochranná nopová fólie LITHOPLAST® SANA 15/0,8 nebo LITHOPLAST® INSTAL 20/1,0, která je volně rozvinutá po stěně. Pokud hloubka této fólie nepřesahuje šířku pásu nopové fólie, rozviňte pás vodorovně kolem stěny. Jestli je hloubka větší než pás nopové fólie, spusťte ji kolmo dolů a navazujte přesahem jedné řady profilů. Do spoje vkládáte oboustranně lepicí butylkaučukovou pásku o šířce 15 mm. Nopy směřují ode zdi a spolu s přiloženou geotextilií IZOLTECH K 300 vytváří drenážní mezeru pro odtok vody. Pro zvýšení únosnosti použijte polyethylenou síť PetexDren 400 a to hlavně u fólie LITHOPLAST® INSTAL 20/1,0.Pokud nopy směřují otvory ke zdi, na nopovou fólii už nedávejte geotextilii. Při zasypávání ale buďte opatrní a odstraňte ostré kameny nebo použijte jemnou frakci kameniva.
 6. Fólii ukotvěte v nejvyšším místě (asi 150 mm nad plánovaným ukončením v úrovni terénu). Nebo ukotvení proveďte navázáním vodorovné fólie. Hydroizolační fólii nikdy nenechávejte volně odstupovat od zdi. Mohla by pod ní zatéct dešťová voda. Až si vrácená zemina sedne, fólii zařízněte v potřebné výšce a ukončete okapovou lištou nebo pokračujte hydroizolací po vodorovné ploše.
 7. Montážní kotvení fólie provádějte v nejvyšším místě asi 150 mm nad plánovaným ukončením v úrovni terénu nebo navázáním vodorovné fólie. Fólii nikdy nenechávejte volně odstupovat od zdiva z důvodu možného zatečení srážkové vody za hydroizolaci. Po sednutí vrácené vykopané zeminy fólii zařízněte v pořebné výšce a ukončete okapovou lištou nebo pokračujte hydroizolací ve vodorovné ploše.
 8. Posledním krokem je drenážní blok (kamenivo fr 16–32) s perforovanou drenážní trubkou DN 100 s odvedením do kanalizace. Vše je zabalené ve filtrační geotextilii IZOLTECH H 500.