Loading
  1. Lithoplast
  2. Geotextilie - syntetické i přírodní

Geotextilie - syntetické i přírodní

Geotextilie jsou nezbytnými doplňkovými izolacemi, které plní tyto funkce: ochrana hlavní izolační vrstvy ve stavbě, filtrace, drenáž, separace částí stavební konstrukce.

Geotextilie podle materiálu

Geotextilie z naší nabídky jsou vyráběné z kvalitního polypropylenu a polyesteru. Mezi jejich hlavní výhody patří snášenlivost alkalického i kyselého prostředí a odolnost vůči obvyklým rozpouštědlům.

Nabízíme přírodní geotextílie GETEX a syntetické geotextílie IZOLTECH HIZOLTECH SIZOLTECH KgeoNETEX M/BgeoNETEX MPetexDren.

Přírodní geotextilie jsou vhodné například jako dočasná ochrana stavby proti mrazu nebo k zavlažování schnoucího betonu. Časem degradují, proto nejsou vhodné jako trvalá ochrana.

Syntetické geotextilie se používají k trvalé ochraně fólií uložených v zemi při stavbě silnic, parkovišť, železnic, lesních cest, při stavbě a sanaci skládek, při budování nádrží a odkališť, při instalaci střešních systémů, při stavbě tunelů a mostů.