Loading

PetexDren

Drenážní rohož vhodná do skladby zelených střech.

Drenážní rohože PetexDren jsou tvořené strukturou z 3D polyetylenových vláken. Vyznačují se vysokou propustností a lehkostí. Díky tomu je položíte opravdu snadno a rychle.

PetexDren využijete ve stavebnictví jako drenážní materiál nebo filtrační a separační vrstvu.

Na výběr máte z PetexDrenu 400 a 900. První z nich má vynikající drenážní a oddělovací vlastnosti. PetexDren 900 kromě toho navíc slouží i k oddělení dvou vrstev zeminy nebo jiného stavebního materiálu.

Ve skladbách střešních zahrad položte PetexDren přímo na nopovou fólii. Tím zabráníte pronikání zeminy do kopulek.

 

Geotextilní rohože PetexDren využijete v mnoha různých oblastech.

Dopravní stavby:

 • K drenáži a separaci zemní konstrukce dopravních staveb.
 • K odvodnění a zpevnění tělesa s podložím.
 • K odvodnění tunelové obezdívky.
 • K drenáži rubu opěrných zdí.
 • Jako pochůzné a pojezdové plochy.
 • K protierozní ochraně svahů.
 • K ochraně trativodů.

Vodohospodářské stavby:

 • Jako drenáž pod těsněním.
 • K ochraně boků a dna řek a kanálů proti vymílání.
 • K ochraně biologických čistíren.

Ekologické stavby:

 • K ochraně dna biologických čistíren.
 • Na skládky, k odvodnění odkališť, výsypek a hald.

Sportovní stavby:

 • K odvodnění rozsáhlých ploch.
 • Ke zpevnění zatravňovaných povrchových vrstev.

Máte dotaz?