Loading

PENEFOL® 750

LDPE fólie, která slouží k zajištění hydroizolace staveb. Je nejpoužívanější ze všech fólií produktové řady PENEFOL®.

PENEFOL ® 750 je osvědčená a z celé produktové řady nejčastěji používaná hydroizolační fólie. Je vyrobená z polyetylenu (LDPE) a odolná proti chemickým látkám.

Fólie má vynikající mechanickou pevnost, odolává agresivní vodě a prorůstání kořenů rostlin. Proto je vhodná jako izolace domu jak do města, tak na venkov.

Proti radonu izoluje do středního rizika. Abyste věděli, jakou tloušťku fólie PENEFOL ® 750 použít, změřte objemovou aktivitu radonu (OAR) v půdním vzduchu a kontaktujte nás. Spočítáme vám, jaká fólie je pro daný případ nejvhodnější.

Praktické použití

Pro hydroizolace staveb se nejčastěji používá fólie v tloušťce 1,0 až 2,0 mm. Ať už použijete PENEFOL ® 750 jako izolaci proti vodě nebo proti radonu, v obou případech je potřeba fólii vodotěsně svařit. Jednotlivé pásy hydroizolace spojujte výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně. Izolační fólii po obou stranách chraňte geotextilií IZOLTECH H proti UV záření.

Česká kvalita

PENEFOL ® 750 vyrábíme v našem závodě ve Žďáru nad Sázavou. Zákazníkům byl poprvé nabídnout již v roce 1992. LDPE fólie PENEFOL ® 750 je jedna z nejoblíbenějších českých hydroizolačních fólií.

Ve stavebnictví se PENEFOL® 750 používá na:

  • hydroizolaci spodních staveb v úrovni i pod úrovní terénu,
  • hydroizolaci a izolaci proti agresivní vodě a radonu (do středního rizika),
  • protikorozní ochranu betonových a železobetonových konstrukcí,
  • ochranu proti průsakům silážních žlabů a hnojišť, chemických van výrobních provozů a skladů,
  • rekultivaci skládek.

Kromě toho má hydroizolační LDPE fólie PENEFOL® 750 mnoho dalších využití:

  • výseky a výztuhy pro textilní, kožedělný, sportovní, automobilový a nábytkářský průmysl,
  • ostatní obalový a ochranný materiál,
  • různé výseky a těsnění,
  • desky specifických rozměrů pro různé použití.
Materiál polyetylen LDPE
Objemová hmotnost 750 ± 50 kg/m3
Barva černá, žlutá
Poměrné prodloužení min. 230 %
Mez pevnosti v tahu min. 6 N/mm2, 300 N/50 mm (tl. 1 mm)
Odolnost proti statickému zatížení metoda B, vyhovuje při 20 kg
Vodotěsnost metoda B, vyhovuje při 60 kPa (tl. 1mm)
Odolnost proti nárazu metoda A - 500 mm,metoda B - 350 mm
Smyková odolnost průměr 336,6 N/50 mm (tl. 1 mm)
Ekviv. dif. tloušťka sd průměr 148 m (tl. 1 mm)
Teplota křehnutí při ohybu -20°C bez trhlin
Přímost vyhovuje
Rozměrová stálost ± 1 %
Tepelná odolnost -20 °C až + 70 °C
Reakce na oheň F
Součinitel difuze radonu K124/02/95, 13.10-12 ± 1,0.10-12 m2/s
Šířka [mm] 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400
Tloušťka [mm] 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0
Délka [bm] 100 50 50 50 50/40 30
Balení [m2/role] 100/140 50/70 50/70 50/70 50/56 30/42
Plošná hmotnost [kg/m2] 0,45 0,60 0,75 0,90 1,125 1,5
Hmotnost balení [kg] 45/63 30/42 38/53 45/63 56/63 45/63

Máte dotaz?