Loading

PENEFOL® 750

LDPE fólie, která slouží k zajištění hydroizolace staveb. Je nejpoužívanější ze všech fólií produktové řady PENEFOL®.

PENEFOL ® 750 je osvědčená a z celé produktové řady nejčastěji používaná hydroizolační fólie. Je vyrobená z polyetylenu (LDPE) a odolná proti chemickým látkám.

Fólie má vynikající mechanickou pevnost, odolává agresivní vodě a prorůstání kořenů rostlin. Proto je vhodná jako izolace domu jak do města, tak na venkov.

Proti radonu izoluje do středního rizika. Abyste věděli, jakou tloušťku fólie PENEFOL ® 750 použít, změřte objemovou aktivitu radonu (OAR) v půdním vzduchu a kontaktujte nás. Spočítáme vám, jaká fólie je pro daný případ nejvhodnější.

Praktické použití

Pro hydroizolace staveb se nejčastěji používá fólie v tloušťce 1,0 až 2,0 mm. Ať už použijete PENEFOL ® 750 jako izolaci proti vodě nebo proti radonu, v obou případech je potřeba fólii vodotěsně svařit. Jednotlivé pásy hydroizolace spojujte výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně. Izolační fólii po obou stranách chraňte geotextilií IZOLTECH H proti UV záření.

Česká kvalita

PENEFOL ® 750 vyrábíme v našem závodě ve Žďáru nad Sázavou. Zákazníkům byl poprvé nabídnout již v roce 1992. LDPE fólie PENEFOL ® 750 je jedna z nejoblíbenějších českých hydroizolačních fólií.

Ve stavebnictví se PENEFOL® 750 používá na:

  • hydroizolaci spodních staveb v úrovni i pod úrovní terénu,
  • hydroizolaci a izolaci proti agresivní vodě a radonu (do středního rizika),
  • protikorozní ochranu betonových a železobetonových konstrukcí,
  • ochranu proti průsakům silážních žlabů a hnojišť, chemických van výrobních provozů a skladů,
  • rekultivaci skládek.

Kromě toho má hydroizolační LDPE fólie PENEFOL® 750 mnoho dalších využití:

  • výseky a výztuhy pro textilní, kožedělný, sportovní, automobilový a nábytkářský průmysl,
  • ostatní obalový a ochranný materiál,
  • různé výseky a těsnění,
  • desky specifických rozměrů pro různé použití.
Materiál polyetylen LDPE
Objemová hmotnost 750 ± 50 kg/m3
Barva černá, žlutá
Poměrné prodloužení min. 230 %
Mez pevnosti v tahu min. 6 N/mm2, 300 N/50 mm (tl. 1 mm)
Odolnost proti statickému zatížení metoda B, vyhovuje při 20 kg
Vodotěsnost metoda B, vyhovuje při 60 kPa (tl. 1mm)
Odolnost proti nárazu metoda A - 500 mm,metoda B - 350 mm
Smyková odolnost průměr 336,6 N/50 mm (tl. 1 mm)
Ekviv. dif. tloušťka sd průměr 148 m (tl. 1 mm)
Teplota křehnutí při ohybu -20°C bez trhlin
Přímost vyhovuje
Rozměrová stálost ± 1 %
Tepelná odolnost -20 °C až + 70 °C
Reakce na oheň F
Součinitel difuze radonu K124/02/95, 17.10-12 ± 2,0.10-12 m2/s
Šířka [mm] 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400
Tloušťka [mm] 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0
Délka [bm] 100 50 50 50 50/40 30
Balení [m2/role] 100/140 50/70 50/70 50/70 50/56 30/42
Plošná hmotnost [kg/m2] 0,45 0,60 0,75 0,90 1,125 1,5
Hmotnost balení [kg] 45/63 30/42 38/53 45/63 56/63 45/63
  Technický list Aktualizováno dne 12. 6. 2024
  Montážní předpis Aktualizováno dne 21. 6. 2023
  Chemická odolnost materiálu Aktualizováno dne 27. 4. 2018
  Stanovení účinků kapalných chemikálií Aktualizováno dne 27. 4. 2018
  Atest pro styk s lidským organismem Aktualizováno dne 27. 4. 2018
  Součinitel difúze radonu Aktualizováno dne 27. 4. 2018
  Řešení detailů Aktualizováno dne 30. 9. 2018

Máte dotaz?