Loading

PENEFOL® 650

Hladká hydroizolační a seperační LDPE fólie vhodná zejména jako izolace proti vlhkosti nad úrovní terénu.

Polyetylenovou LDPE fólii PENEFOL® 650 použijete všude tam, kde při stavbě potřebujete separační fólii. Skvěle vám také poslouží jako izolace staveb proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu. V těchto případech se nejčastěji používá fólie v tloušťce 1,0 mm až 2,0 mm.

Separační vrstva

V menších tloušťkách je fólie vhodná jako separační vrstva ve skladbách podlah. Odděluje a chrání jednotlivé konstrukční vrstvy podlahy, především tepelné izolace apod. Uplatníte ji také jako izolaci podlah mokrých provozů. Mezi ty patří například koupelny, sprchové kouty a umývárny.

Pokládka

Hydroizolační fólie PENEFOL® 650 musí být v konstrukci zcela chráněná proti UV záření. Proto ji při pokládce oboustranně chraňte geotextilií. K montáži už doplníme jen jednu věc – jednotlivé pásy fólie spojujte výhradně svařováním horkým vzduchem bez použití otevřeného ohně.

PENEFOL® 650 je časem prověřená izolace, která chrání domy proti vlhkosti již od roku 1992. Tuto LDPE izolační fólii vyrábíme v České republice.

Ve stavebnictví se PENEFOL® 650 používá jako:

  • separační vrstva podlah a vodorovných konstrukcí,
  • izolace proti vlhkosti nad úrovní terénu.

Hydroizolační fólie PENEFOL® 650 má však své další využití:

  • kožená galanterie, brašnářství, výztuhy do sportovních batohů, tašek a doplňků (fólii vám můžeme dodat i v bílé barvě),
  • ostatní obalový a ochranný materiál,
  • výseky, výztuhy a další.
Materiál polyetylen LDPE
Objemová hmotnost 650 ± 50 kg/m3
Barva černá, žlutá
Poměrné prodloužení min. 110 %
Mez pevnosti v tahu min. 5 N/mm2, 250 N/50 mm (tl. 1 mm)
Odolnost proti statickému zatížení metoda B, vyhovuje při 20 kg
Vodotěsnost metoda B, vyhovuje při 60 kPa (tl. 1mm)
Smyková odolnost průměr 157,4 N/50 mm (tl. 1 mm)
Ekviv. dif. tloušťka sd průměr 115 m (tl. 1 mm)
Teplota křehnutí při ohybu -20°C bez trhlin
Přímost vyhovuje
Rozměrová stálost ± 1 %
Tepelná odolnost -20 °C až + 70 °C
Reakce na oheň F
Vnitřní rezistivita 1,5.1015 Ωm (tl. 0,75 mm)
Šířka [mm] 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400
Tloušťka [mm] 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0
Délka [bm] 100 50 50 50/40 30
Balení [m2/role] 100/140 50/70 50/70 50/56 30/42
Plošná hmotnost [kg/m2] 0,39 0,52 0,65 0,975 1,3
Hmotnost balení [kg] 39/55 26/36 33/46 49/55 39/55

Máte dotaz?