Loading

PENEFOL® 650

Hladká hydroizolační a seperační LDPE fólie vhodná zejména jako izolace proti vlhkosti nad úrovní terénu.

Polyetylenovou LDPE fólii PENEFOL® 650 použijete všude tam, kde při stavbě potřebujete separační fólii. Skvěle vám také poslouží jako izolace staveb proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu. V těchto případech se nejčastěji používá fólie v tloušťce 1,0 mm až 2,0 mm.

Separační vrstva

V menších tloušťkách je fólie vhodná jako separační vrstva ve skladbách podlah. Odděluje a chrání jednotlivé konstrukční vrstvy podlahy, především tepelné izolace apod. Uplatníte ji také jako izolaci podlah mokrých provozů. Mezi ty patří například koupelny, sprchové kouty a umývárny.

Pokládka

Hydroizolační fólie PENEFOL® 650 musí být v konstrukci zcela chráněná proti UV záření. Proto ji při pokládce oboustranně chraňte geotextilií. K montáži už doplníme jen jednu věc – jednotlivé pásy fólie spojujte výhradně svařováním horkým vzduchem bez použití otevřeného ohně.

PENEFOL® 650 je časem prověřená izolace, která chrání domy proti vlhkosti již od roku 1992. Tuto LDPE izolační fólii vyrábíme v České republice.

Ve stavebnictví se PENEFOL® 650 používá jako:

  • separační vrstva podlah a vodorovných konstrukcí,
  • izolace proti vlhkosti nad úrovní terénu.

Hydroizolační fólie PENEFOL® 650 má však své další využití:

  • kožená galanterie, brašnářství, výztuhy do sportovních batohů, tašek a doplňků (fólii vám můžeme dodat i v bílé barvě),
  • ostatní obalový a ochranný materiál,
  • výseky, výztuhy a další.
Materiál polyetylen LDPE
Objemová hmotnost 650 ± 50 kg/m3
Barva černá, žlutá
Poměrné prodloužení min. 110 %
Mez pevnosti v tahu min. 5 N/mm2, 250 N/50 mm (tl. 1 mm)
Odolnost proti statickému zatížení metoda B, vyhovuje při 20 kg
Vodotěsnost metoda B, vyhovuje při 60 kPa (tl. 1mm)
Smyková odolnost průměr 157,4 N/50 mm (tl. 1 mm)
Ekviv. dif. tloušťka sd průměr 115 m (tl. 1 mm)
Teplota křehnutí při ohybu -20°C bez trhlin
Přímost vyhovuje
Rozměrová stálost ± 1 %
Tepelná odolnost -20 °C až + 70 °C
Reakce na oheň F
Vnitřní rezistivita 1,5.1015 Ωm (tl. 0,75 mm)
Šířka [mm] 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400
Tloušťka [mm] 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0
Délka [bm] 100 50 50 50/40 30
Balení [m2/role] 100/140 50/70 50/70 50/56 30/42
Plošná hmotnost [kg/m2] 0,39 0,52 0,65 0,975 1,3
Hmotnost balení [kg] 39/55 26/36 33/46 49/55 39/55
  Technický list Aktualizováno dne 12. 6. 2024
  Montážní předpis Aktualizováno dne 21. 6. 2023
  Chemická odolnost materiálu Aktualizováno dne 27. 4. 2018
  Řešení detailů Aktualizováno dne 30. 9. 2018

Máte dotaz?