Loading

PENEFOL® 950

Odolná HDPE fólie vhodná jako izolace proti vysokému radonovému riziku, ropě a chemickým produktům.

PENEFOL® 950 je hydroizolační polyetylenová (PE) fólie. Slouží jako chemicky odolná izolace s dlouhou životností pro stavebnictví, skládky veřejných odpadů, chemické vany, čerpací stanice, havarijní a záchytné jímky, nádrže pro uskladnění kalů, silážní žlaby apod.

HDPE fólie PENEFOL® 950 je dostatečně odolná vůči ropným a chemickým produktům, vysokému radonovému riziku, kyselinám, zásadám, solím, prorůstání kořenů rostlin.

Pokládka prakticky

Pro hydroizolace skládek komunálního odpadu se nejčastěji používá fólie v tloušťce 1,5 mm až 2,0 mm. PENEFOL ® 950 oboustranně chraňte proti UV záření geotextilií. Pásy HDPE fólie svařujte výhradně horkým klínem bez použití otevřeného ohně a detaily extruzním svárem.

Od české firmy s ISO 9001

S HDPE fólií PENEFOL ® 950 v základech vaší stavby můžete klidně spát. Nic se přes ni nedostane ven, ani dovnitř. Fólii vyrábíme v našem závodě ve Žďáru nad Sázavou a kvalitu výroby potvrzuje to, že jsme získali ISO 9001.

Ve stavebnictví se PENEFOL® 950 používá jako:

  • trvalá ochrana a účinná bariéra proti ropě a ropným produktům (čerpací stanice, servisní opravny a dílny, parkoviště),
  • izolace čistíren odpadních vod, chemických provozů, komunálních skládek,
  • izolace nádrží pro uskladnění kalů,
  • izolace silážních žlabů,
  • izolace pro chemické a zavlažovací vany proti znečištění povrchových vod a pro utěsnění požárních nádrží.

Kromě toho má hydroizolační HDPE fólie PENEFOL® 950 mnoho dalších využití:

  • desky a výseky specifických rozměrů pro různé použití (textilní, kožedělný, sportovní, automobilový a nábytkářský průmysl).
Materiál polyetylen HDPE
Objemová hmotnost 950 ± 50 kg/m3
Barva černá
Poměrné prodloužení min. 230 %
Mez pevnosti v tahu min. 19 N/mm2, 800 N/50 mm (tl. 1 mm)
Odolnost proti statickému zatížení metoda B, vyhovuje při 20 kg
Vodotěsnost metoda B, vyhovuje při 60 kPa (tl. 1mm)
Odolnost proti nárazu metoda A - 800 mm,metoda B - 1150 mm
Smyková odolnost průměr 904,6 N/50 mm (tl. 1 mm)
Ekviv. dif. tloušťka sd průměr 443 m (tl. 1 mm)
Teplota křehnutí při ohybu -20°C bez trhlin
Přímost vyhovuje
Rozměrová stálost ± 1 %
Tepelná odolnost -20 °C až + 70 °C
Reakce na oheň F
Součinitel difuze radonu K124/02/95, 4,3.10-12 ± 0,4.10-12 m2/s
Šířka [mm] 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400
Tloušťka [mm] 0,6 0,8 1,0 1,3
Délka [mm] 100 50 40/50 40
Balení [m2/role] 100/140 50/70 40/70 40/42
Plošná hmotnost [kg/m2] 0,57 0,76 0,95 1,235
Hmotnost balení [kg] 57/80 38/53 38/67 49/69

 

Šířka [mm] 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400
Tloušťka [mm] 1,5 1,6 1,7 2,0
Délka [bm] 40 40 40 30
Balení [m2/role] 40/56 40/56 40/56 30/42
Plošná hmotnost [kg/m2] 1,425 1,52 1,615 1,90
Hmotnost balení [kg] 57/80 61/85 65/90 57/80
  Technický list Aktualizováno dne 12. 6. 2024
  Montážní předpis Aktualizováno dne 21. 6. 2023
  Chemická odolnost materiálu Aktualizováno dne 13. 1. 2021
  Stanovení účinků kapalných chemikálií Aktualizováno dne 27. 4. 2018
  Součinitel difúze radonu Aktualizováno dne 27. 4. 2018
  Řešení detailů Aktualizováno dne 30. 9. 2018

Máte dotaz?