Loading

PENEFOL® 950

Odolná HDPE fólie vhodná jako izolace proti vysokému radonovému riziku, ropě a chemickým produktům.

PENEFOL® 950 je hydroizolační polyetylenová (PE) fólie. Slouží jako chemicky odolná izolace s dlouhou životností pro stavebnictví, skládky veřejných odpadů, chemické vany, čerpací stanice, havarijní a záchytné jímky, nádrže pro uskladnění kalů, silážní žlaby apod.

HDPE fólie PENEFOL® 950 je dostatečně odolná vůči ropným a chemickým produktům, vysokému radonovému riziku, kyselinám, zásadám, solím, prorůstání kořenů rostlin.

Pokládka prakticky

Pro hydroizolace skládek komunálního odpadu se nejčastěji používá fólie v tloušťce 1,5 mm až 2,0 mm. PENEFOL ® 950 oboustranně chraňte proti UV záření geotextilií. Pásy HDPE fólie svařujte výhradně horkým klínem bez použití otevřeného ohně a detaily extruzním svárem.

Od české firmy s ISO 9001

S HDPE fólií PENEFOL ® 950 v základech vaší stavby můžete klidně spát. Nic se přes ni nedostane ven, ani dovnitř. Fólii vyrábíme v našem závodě ve Žďáru nad Sázavou a kvalitu výroby potvrzuje to, že jsme získali ISO 9001.

Ve stavebnictví se PENEFOL® 950 používá jako:

  • trvalá ochrana a účinná bariéra proti ropě a ropným produktům (čerpací stanice, servisní opravny a dílny, parkoviště),
  • izolace čistíren odpadních vod, chemických provozů, komunálních skládek,
  • izolace nádrží pro uskladnění kalů,
  • izolace silážních žlabů,
  • izolace pro chemické a zavlažovací vany proti znečištění povrchových vod a pro utěsnění požárních nádrží.

Kromě toho má hydroizolační HDPE fólie PENEFOL® 950 mnoho dalších využití:

  • desky a výseky specifických rozměrů pro různé použití (textilní, kožedělný, sportovní, automobilový a nábytkářský průmysl).
Materiál polyetylen HDPE
Objemová hmotnost 950 ± 50 kg/m3
Barva černá
Poměrné prodloužení min. 230 %
Mez pevnosti v tahu min. 19 N/mm2, 800 N/50 mm (tl. 1 mm)
Odolnost proti statickému zatížení metoda B, vyhovuje při 20 kg
Vodotěsnost metoda B, vyhovuje při 60 kPa (tl. 1mm)
Odolnost proti nárazu metoda A - 800 mm,metoda B - 1150 mm
Smyková odolnost průměr 904,6 N/50 mm (tl. 1 mm)
Ekviv. dif. tloušťka sd průměr 443 m (tl. 1 mm)
Teplota křehnutí při ohybu -20°C bez trhlin
Přímost vyhovuje
Rozměrová stálost ± 1 %
Tepelná odolnost -20 °C až + 70 °C
Reakce na oheň F
Součinitel difuze radonu K124/02/95, 4,8.10-12 ± 1,0.10-12 m2/s
Šířka [mm] 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400
Tloušťka [mm] 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3
Délka [mm] 100 50 40/50 40 40
Balení [m2/role] 100/140 50/70 40/70 40/56 40/42
Plošná hmotnost [kg/m2] 0,57 0,76 0,95 1,14 1,235
Hmotnost balení [kg] 57/80 38/53 38/67 46/64 49/69

 

Šířka [mm] 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400
Tloušťka [mm] 1,5 1,6 1,7 2,0
Délka [bm] 40 40 40 30
Balení [m2/role] 40/56 40/56 40/56 30/42
Plošná hmotnost [kg/m2] 1,425 1,52 1,615 1,90
Hmotnost balení [kg] 57/80 61/85 65/90 57/80

Máte dotaz?