Loading

PENEFOL® 800

Osvědčená polyetylenová LDPE fólie, která izoluje proti radonu a vodě.

PENEFOL ® 800 je dlouhodobě osvědčená chemicky odolná fólie. Slouží jako protiradonová izolace do středního rizika.

Obvykle se používá fólie v tloušťce 1,0 až 2,0 mm. Abyste správně určili konkrétní hodnotu, potřebujete udělat výpočet na základě měření radonového indexu a uspořádání pobytových místností v suterénu nebo v přízemí – tedy v podlaží, které přichází do kontaktu s půdou. Na základě výsledků měření vám doporučíme vhodnou fólii.

LDPE fólie PENEFOL ® 800 se zároveň používá jako kvalitní hydroizolace domu. Je pevná a poslouží jako bariéra proti agresivní vodě i proti prorůstání kořenů.

PENEFOL ® 800 v praxi

LDPE fólii zabudujte do konstrukce a po obou stranách ji chraňte geotextilií IZOLTECH H před UV zářením. Jednotlivé pásy hydroizolace spojujte výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně.

Vyzkoušená kvalita

Na PENEFOL ® 800 se můžete spolehnout. Fólii vyrábíme v České republice a jsme držitelé ISO 9001. Díky svému vynikajícímu poměru cena/výkon se PENEFOL ® 800 stal jednou z našich nejprodávanějších fólií.


 

Ve stavebnictví se PENEFOL® 800 používá na:

  • hydroizolaci spodních staveb v úrovni i pod úrovní terénu,
  • hydroizolaci a izolaci proti agresivní vodě a radonu (do středního rizika),
  • protikorozní ochranu betonových a železobetonových konstrukcí,
  • ochranu proti průsakům silážních žlabů a hnojišť, chemických van výrobních provozů a skladů,
  • ekultivaci skládek.

Kromě toho má hydroizolační LDPE fólie PENEFOL® 800 mnoho dalších využití:

  • výseky a výztuhy pro textilní, kožedělný, sportovní, automobilový a nábytkářský průmysl,
  • ostatní obalový a ochranný materiál,
  • různé výseky a těsnění,
  • desky specifických rozměrů pro různé použití.
Materiál polyetylen LDPE
Objemová hmotnost 800 ± 50 kg/m3
Barva černá, žlutá
Poměrné prodloužení min. 230 %
Mez pevnosti v tahu min. 7 N/mm2, 300 N/50 mm (tl. 1 mm)
Odolnost proti statickému zatížení metoda B, vyhovuje při 20 kg
Vodotěsnost metoda B, vyhovuje při 60 kPa (tl. 1mm)
Odolnost proti nárazu metoda A - 500 mm,metoda B - 350 mm
Smyková odolnost průměr 336,6 N/50 mm (tl. 1 mm)
Ekviv. dif. tloušťka sd průměr 148 m (tl. 1 mm)
Teplota křehnutí při ohybu -20°C bez trhlin
Přímost vyhovuje
Rozměrová stálost ± 1 %
Tepelná odolnost -20 °C až + 70 °C
Reakce na oheň F
Součinitel difuze radonu K124/02/95, 8,6.10-12 ± 1,0.10-12 m2/s
Šířka [mm] 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400
Tloušťka [mm] 0,6 1,0 1,2 1,5 2,0
Délka [bm] 100 50 50 50/40 30
Balení [m2/role] 100/140 50/70 50/70 50/56 30/42
Plošná hmotnost [kg/m2] 0,48 0,80 0,96 1,20 1,60
Hmotnost balení [kg] 48/67 40/56 48/67 60/67 48/67

Máte dotaz?