Loading

PENEFOL® 800

Osvědčená polyetylenová LDPE fólie, která izoluje proti radonu a vodě.

PENEFOL ® 800 je dlouhodobě osvědčená chemicky odolná fólie. Slouží jako protiradonová izolace do středního rizika.

Obvykle se používá fólie v tloušťce 1,0 až 2,0 mm. Abyste správně určili konkrétní hodnotu, potřebujete udělat výpočet na základě měření radonového indexu a uspořádání pobytových místností v suterénu nebo v přízemí – tedy v podlaží, které přichází do kontaktu s půdou. Na základě výsledků měření vám doporučíme vhodnou fólii.

LDPE fólie PENEFOL ® 800 se zároveň používá jako kvalitní hydroizolace domu. Je pevná a poslouží jako bariéra proti agresivní vodě i proti prorůstání kořenů.

PENEFOL ® 800 v praxi

LDPE fólii zabudujte do konstrukce a po obou stranách ji chraňte geotextilií IZOLTECH H před UV zářením. Jednotlivé pásy hydroizolace spojujte výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně.

Vyzkoušená kvalita

Na PENEFOL ® 800 se můžete spolehnout. Fólii vyrábíme v České republice a jsme držitelé ISO 9001. Díky svému vynikajícímu poměru cena/výkon se PENEFOL ® 800 stal jednou z našich nejprodávanějších fólií.


 

Ve stavebnictví se PENEFOL® 800 používá na:

  • hydroizolaci spodních staveb v úrovni i pod úrovní terénu,
  • hydroizolaci a izolaci proti agresivní vodě a radonu (do středního rizika),
  • protikorozní ochranu betonových a železobetonových konstrukcí,
  • ochranu proti průsakům silážních žlabů a hnojišť, chemických van výrobních provozů a skladů,
  • ekultivaci skládek.

Kromě toho má hydroizolační LDPE fólie PENEFOL® 800 mnoho dalších využití:

  • výseky a výztuhy pro textilní, kožedělný, sportovní, automobilový a nábytkářský průmysl,
  • ostatní obalový a ochranný materiál,
  • různé výseky a těsnění,
  • desky specifických rozměrů pro různé použití.
Materiál polyetylen LDPE
Objemová hmotnost 800 ± 50 kg/m3
Barva černá, žlutá
Poměrné prodloužení min. 230 %
Mez pevnosti v tahu min. 7 N/mm2, 300 N/50 mm (tl. 1 mm)
Odolnost proti statickému zatížení metoda B, vyhovuje při 20 kg
Vodotěsnost metoda B, vyhovuje při 60 kPa (tl. 1mm)
Odolnost proti nárazu metoda A - 500 mm,metoda B - 350 mm
Smyková odolnost průměr 336,6 N/50 mm (tl. 1 mm)
Ekviv. dif. tloušťka sd průměr 148 m (tl. 1 mm)
Teplota křehnutí při ohybu -20°C bez trhlin
Přímost vyhovuje
Rozměrová stálost ± 1 %
Tepelná odolnost -20 °C až + 70 °C
Reakce na oheň F
Součinitel difuze radonu K124/02/95, 10,10.10-12 ± 1,0.10-12 m2/s
Šířka [mm] 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400 1000/1400
Tloušťka [mm] 0,6 1,0 1,2 1,5 2,0
Délka [bm] 100 50 50 50/40 30
Balení [m2/role] 100/140 50/70 50/70 50/56 30/42
Plošná hmotnost [kg/m2] 0,48 0,80 0,96 1,20 1,60
Hmotnost balení [kg] 48/67 40/56 48/67 60/67 48/67
  Technický list Aktualizováno dne 12. 6. 2024
  Montážní předpis Aktualizováno dne 21. 6. 2023
  Chemická odolnost materiálu Aktualizováno dne 27. 4. 2018
  Stanovení účinků kapalných chemikálií Aktualizováno dne 27. 4. 2018
  Atest pro styk s lidským organismem Aktualizováno dne 27. 4. 2018
  Součinitel difúze radonu Aktualizováno dne 27. 4. 2018
  Řešení detailů Aktualizováno dne 30. 9. 2018

Máte dotaz?