Loading
  1. Lithoplast
  2. Použití fólií
  3. Izolace balkónů a teras
  4. Vzdušná izolace teras a balkonů

Vzdušná izolace teras a balkonů

Balkony a terasy jsou vystavené dešti stejně intenzivně jako střechy. Přesto se však stává, že zatímco každý prvek střechy řeší stavebník do posledního detailu, na hydroizolaci balkonu už příliš nemyslí.

Tím si však do budoucna zakládá na problémy. Balkon nebo terasa jsou totiž vystavené vodě, vlhkosti a UV záření.

Na co si dát pozor

Dalším rizikovým faktorem je zatížení. Ať už bude mít majitel na terase květináče s rajčaty nebo si dokonce zřídí střešní parkoviště, dlažba nebo jiný povrch bude tlačit na hydroizolační vrstvu, která je umístěná vespod. Aby nedošlo k jejímu poškození, volte velmi pečlivě celou skladbu konstrukce.

Řešení hydroizolace balkonu z praxe

Vhodným doplňkem hydroizolace balkonu je perforovaná nopová folie. Díky svému tvarování vytváří mezi vodotěsnou izolací a dlažbou klenuté dutiny. Perforovaná nopová fólie tak chrání hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením od případného užitného zatížení a zároveň spolehlivě odvodňuje izolaci balkonu nebo terasy. Vzduchová mezera navíc urychluje vysoušení izolace balkonu i dlažby a tím zvyšuje izolační bezpečnost celé konstrukce.

Doporučená skladba konstrukce hydroizolace balkonu nebo terasy

Vzdušná izolace teras a balkonů

  1. Spodní vrstvu tvoří dokonale vyrovnaný a soudržný podklad nosné konstrukce balkonu nebo terasy bez prohlubní, výstupků, zbytků stavební sutě a kameniva. Podklad musí mít sklon 1–2 %. Případně vyrovnáme kotevní lišty okapů tak, aby nevytvářely bariéru odtoku vody. Cílem je, aby v podkladu nebyla žádná místa, kde by se hromadila voda.
  2. Na tuto vrstvu patří podkladní zažehlená geotextilie odolná proti namotání na kotevní šrouby. Vhodné je použít syntetickou geotextílii IZOLTECH S 300.
  3. Následuje svařená hydroizolační fólie s dokonalým provedením všech detailů. Doporučujeme fólii FATRAFOL® 810/1,5. Podmínečně použitelná na drobné stavby je i fólie PENEFOL® 800/1,5, v každém případě však musí být skrytě zabudovaná v konstrukci.
  4. Další vrstvou je nopová fólie LITHOPLAST® PERFOR 10/0,8. Proti posunutí ji v „kopulkách” neboli nopech jistí oboustranně lepicí butylkaučuková páska v síti 40/40 cm a montážní spoj jednostranně lepicí butylkaučové pásky o šířce 40 mm. Všechny detaily izolace balkonu nebo terasy jsou ošetřené ukotvenou ukončovací lištou PE, na kterou se navařuje hydroizolační fólie.
  5. Povrchovou úpravu tvoří nosná vrstva betonové mazaniny nebo štěrku ukládaná přímo do nopové fólie.