Loading
 1. Lithoplast
 2. Použití fólií
 3. Izolace spodní stavby
 4. Chemicky odolná izolace jímek, silážních žlabů a chemických

Chemicky odolná izolace jímek, silážních žlabů a chemických van

Ať už stavíte benzinku, bioplynku nebo obecní skládku, jedno je jasné. Nic nesmí prosáknout, jinak hrozí vážné znečištění životního prostředí.

Na co si dát pozor

V případě jímek, silážních žlabů nebo průmyslových nádrží je nutné si uvědomit, že není hydroizolace jako hydroizolace. Můžete používat pouze chemicky odolnou fólii. Kromě chemikálií musí fólie dále izolovat proti:

 • vodě,
 • radonu
 • a prorůstání kořínků.

Řešení hydroizolace jímek, silážních žlabů a chemických van

Chemicky odolná polyetylenová fólie PENEFOL® 950 je vhodná například na hydroizolaci:

 • skládek veřejných odpadů,
 • chemických van,
 • čerpacích stanic,
 • havarijních a záchytných jímek,
 • nádrží pro uskladnění kalů,
 • silážních žlabů.

PENEFOL® 950 je odolný vůči:

 • kyselinám,
 • zásadám,
 • solím
 • a ropným i chemickým produktům.

Proto se tato HDPE hydroizolační fólie používá například na zdvojení nádrží benzinových stanic. Kromě toho chrání i proti vysokému radonovému riziku.

Pokud potřebujete izolovat skládku komunálního odpadu, vyberte si fólii v tloušťce 1,5–2,0 mm.​

PENEFOL® 950 vždy zabudujte do konstrukce, aby na něj nedopadalo UV záření. Pásy fólie svařujte horkým vzduchem nebo horkým klínem bez použití otevřeného ohně. Hydroizolaci po obou stranách chraňte geotextilií.