Loading
 1. Lithoplast
 2. Použití fólií
 3. Izolace spodní stavby
 4. Plošná drenáž nopovou fólií

Plošná drenáž nopovou fólií

Stačí mít část stavby zapuštěnou do terénu a hned je riziko pronikání vlhkosti větší. Problém se týká například:

 • podzemních částí staveb,
 • opěrných stěn liniových staveb,
 • opěrných stěn tarasů oplocení parcel.

Na co si dát pozor

U zapuštěných staveb dešťová voda stéká po povrchu terénu směrem ke stěně. Kvůli tomu na některých místech hrozí zvýšené namáhání tlakovou vodou.

Řešení hydroizolace pomocí ploché drenáže z praxe

Aby hydroizolace vydržela tuto zvýšenou zátěž, je vhodné použít drenážní nopovou fólii LITHOPLAST® SANA 15/0,8 nebo LITHOPLAST® INSTAL 20/1,0 s odvodněním perforovaným potrubím.

Plošná drenáž z nopové fólie vytvoří první bariéru proti vodě. Kromě toho slouží jako ochrana vlastní hydroizolace proti mechanickému poškození. Díky tomu drenážní fólie výrazně snižuje riziko prosakování vody do domu.

Doporučená skladba plošné drenáže nopovou fólií

Plošná drenáž nopovou fólií

 1. První vrstvou je rovný podklad bez výstupků, přebytků malty a betonu nebo ostrých hran, které by mohly nopovou fólii poškodit.
 2. Na vyrovnaný povrch položíme drenážní nopovou fólii LITHOPLAST® SANA 15/0,8 nebo LITHOPLAST® INSTAL 20/1,0 a volně ji rozvineme po stěně. Pokud hloubka plošné drenáže nepřesahuje šířku pásu nopové fólie, rozvineme pás vodorovně podél stavby. Jestli je hloubka drenáže vyšší než šířka pásů s fólií, spouštíme ji kolmo dolů a navazujeme přesahem jedné řady profilů. Do spoje vkládáme oboustranně lepicí butylkaučukovou pásku o šířce 15 mm. Nopy směřují otvorem ke zdi a spolu s geotextilií vytváří drenážní mezeru pro odtok vody.
 3. Dál položíme filtrační geotextilii IZOLTECH H 500. Pokud jste v předchozím kroku použili nopovou fólii LITHOPLAST® INSTAL 20/1,0, doporučujeme pro zvýšení únosnosti pracovat se splétanou polyetylenovou sítí PetexDren 400.
 4. Fólii ukotvíme v nejvyšším místě (asi 150 mm nad plánovaným ukončením v úrovni terénu). Až si za čas vrácená zemina sedne, fólii zařízneme v potřebné výšce a ukončíme okapovou lištou.
 5. Poslední vrstvou je drenážní blok z kameniva fr 16-32 a perforovaná drenážní trubka DN 100 s odvedením do kanalizace. Vše je zabalené ve filtrační geotextilii IZOLTECH H 500.