Logo Lithoplast, s.r.o.

LITHOPLAST® INSTAL

Sanační instalační a ventilační fólie vyráběná v rolích a deskách.

*

*

*

* Povinný údaj

*

*

*

* Povinný údaj

Vakuově tvarovaná polyetylenová fólie LITHOPLAST® INSTAL je vyráběná v rolích s výškou nopu 20 mm a v deskách s výškou nopu 40, 60, 80 mm. Fólie LITHOPLAST® INSTAL v rolích se používá jako skryté bednění a pro vytvoření větrací mezery v případě odvětrání radonu.

Fólie LITHOPLAST® INSTAL v rolích a deskách se využívá pro odvětrávanou izolaci proti vlhkosti na vodorovných plochách a svislém zdivu, pro sanaci starších a historických objektů při vysoušení stávajícího zdiva a jako plošný drenážní prvek v podzemních částech objektů. Svým tvarováním vytváří pod izolací mezeru, která umožňuje odvod vzduchu nebo vody do drenážního systému z celé plochy chráněné fólií LITHOPLAST® INSTAL. Při sanaci deskami LITHOPLAST® INSTAL s vyššími nopy je možné vést pod fólií rozvody instalací. Tato výhoda vedení instalačních rozvodů pod podlahou může být také uplatněna zejména při stavbách dočasných stánků ve výstavnictví.

Stavebnictví

Ve stavebnictví se fólie LITHOPLAST INSTAL používá jako izolace proti vlhkosti a pro odvětrání dle normy ČSN EN 13967 (odvětrání izolace proti radonu v úrovni terénu nebo pod úrovní terénu, určeno pro vysoké a střední hodnoty výskytu radonu v půdním vzduchu, dodatečná izolace proti vnikání radonu do budov stávajících objektů, sanační folie pro rekonstrukce objektů a jejich následné odvětrání, sanace vlhkého zdiva stávajících objektů, ztracené bednění).

Spojování rolí se provádí oboustranně lepící butylkaučukovou páskou v přeložení fólií. Spoj je nutné trvale zatížit. Ke spojování desek doporučujeme použít sešívací kleště Rapid K1 se sponami RAPID 24/8+.

Ostatní

Fólie LITHOPLAST INSTAL lze použít k ochraně dřevin a ve výstavnictví pro vedení instalací pod podlahou.

Materiál polyetylen HDPE
Objemová hmotnost 950 kg/m3
Barva černá
Tl. fólie 0,8; 1,0 mm +/- 10%
Šířka fólie 1340 mm +/- 5%
Délka pásu 20 bm +/- 0,5 bm
Pevnost v tlaku 20/0,8 - 0,1 N/mm2 +/- 10%
20/1,0 - 0,14 N/mm2 +/- 10%
Rozměrová stálost max. +/- 2%
Nasákavost max. 1%
Tepelná odolnost -20 až +70°C
Reakce na oheň F
Objem vzduchu 4,5 l/m2 v kopulkách
Objem vzduchu 14,5 l/m2 v mezeře
Výška kopulek cca 20 mm
Materiál polyetylen HDPE
Objemová hmotnost 950 kg/m3
Barva černá
Tl. fólie 1,5; 1,6; 2,0 mm +/- 10% mm
Rozměry desky 40/1,5: 820 x 1750 mm +/- 4 %
60/1,6: 810 x 1750 mm +/- 4 %
80/2,0: 800 x 1750 mm +/- 4 %
Pevnost v tlaku 40/1,5: 0,12 N/mm2 +/- 10%
60/1,6: 0,06 N/mm2 +/- 10%
80/2,0: 0,05 N/mm2 +/- 10%
Rozměrová stálost max. +/- 2%
Nasákavost max. 1%
Tepelná odolnost -20 až +70°C
Reakce na oheň F
Objem vzduchu:
v kopulkách - v mezeře
40/1,5: 10,6 - 30,4 l/m2
60/1,6: 12,8 - 48,2 l/m2
80/2,0: 20,8 - 57,2 l/m2
Objem vzduchu 14,5 l/m2 v mezeře
Výška kopulek 40/1,5: cca 41 mm
60/1,6: cca 61 mm
80/2,0: cca 78 mm
Související zboží
Butylkaučuková páska

Butylkaučuková páska

Oboustranně lepící butylkaučuková páska pro spojování polyetylenových fólií PENEFOL v tl. 0,6 mm.

IZOLTECH H

IZOLTECH H

Geotextílie pro ochranu a separaci fóliových systémů.