Loading
 1. Lithoplast
 2. Použití fólií
 3. Izolace spodní stavby
 4. Sanace vlhkého zdiva nopovou fólií

Sanace vlhkého zdiva nopovou fólií

Sanace nopovou fólií je vhodnou alternativou drahého podřezání zdiva. Hodí se tam, kde podřezání není možné nebo kde poškození vlhkostí není tak závažné.

Na co si dát pozor

Voda ve stavební konstrukci je vždy problém. Proto není dobré čekat, až se projeví větší problémy. Dobrým a stavebně nenáročným řešením je sanace nopovou fólií, která funguje na principu odvětrávání.

Pomocí nopové fólie vytvoříte mezi konstrukcemi nebo mezi zdí a zeminou vzduchovou dutinu. Proto stěna dál nenasává vlhkost z hlíny. Dutinou stále proudí vzduch a vodní páru odvádí pryč. Díky tomu začne konstrukce přirozeně vysychat.

Nopovou fólii můžete instalovat jak svisle podél vnější nebo vnitřní strany zdi, tak vodorovně v podlaze. Dutiny napojíte na vnější nebo případně vnitřní prostředí potrubím pro přívod a odvod vzduchu nebo lištou s větrací mezerou. Vzduch stále proudí díky přirozeným nebo uměle vytvořeným výškovým a teplotním rozdílům.

Řešení sanace vlhkého zdiva nopovou fólií

Na sanaci vlhkého zdiva jsou vhodné nopové fólie LITHOPLAST® SANA nebo LITHOPLAST® INSTAL.

Hlavními výhodami HDPE nopových fólií LITHOPLAST® je:

 • jednoduchá montáž,
 • pevnost materiálu,
 • snadné dělení na menší kusy,
 • nízké náklady na dopravu,
 • výběr z různých velikostí nopů (díky tomu vytvoříte větší, či menší větrací mezeru).

Fólii jednoduše přiložíte ke stavební konstrukci a zasypete vykopanou zeminou. Do samotné stavby nezasahujete.

Doporučená skladba sanace vlhkého zdiva

Sanace vlhkého zdiva nopovou fólií

 1. Odstraňte zeminu, která přiléhá k vnější zdi. Díru vykopejte maximálně k základové spáře, tak abyste nenarušili statiku domu. Pokud na stěně najdete větší nerovnosti a ostré výstupky, spravte je sanační omítkou. Jestli budete odvětrávat pomocí potrubí, vysekejte ve zdi kapsy. Do nich umístěte větrací trubky a omítněte.
 2. Sanační nopovou fólii LITHOPLAST® SANA nebo LITHOPLAST® INSTAL volně rozviňte po stěně. Pokud hloubka výkopu nepřesahuje šířku pásu nopové fólie, rozviňte pás vodorovně. V případě, že je hloubka větší, pásy sanační fólie spouštějte kolmo dolů a navazujte přesahem jedné řadu profilů. Do spoje vložte oboustranně lepicí butylkaučukovou pásku v šířce 15 mm. Nopy směřují směrem ke zdi a vytváří tak vzduchovou mezeru.
 3. Nopovou fólii překryjte geotextilií IZOLTECH K. Pokud používáte fólii LITHOPLAST® INSTAL v deskách, doporučujeme vytvořit u paty zdiva vyrovnaný podklad (betonový žlábek jako součást drenážního bloku), na který se desky pokládají a vzájemně se spojují technickou sešívačkou. Montážní kotvení fólie provádějte v nejvyšší místě asi 150 mm nad plánovaným ukončením v úrovni terénu. Až si vrácená zemina sedne, zařízněte v potřebné výšce a ukončete okapovou odvětrávací lištou.
 4. Posledním konstrukčním prvkem je drenážní blok z kameniva frakce 16–32 a perforovaná drenážní trubka DN 100 s odvedením do kanalizace. Obojí obalte filtrační geotextilií IZOLTECH H 500. Tato drenáž zabrání tomu, aby se voda nahromadila u stavební konstrukce a brání jejímu volnému vniknutí do vzduchové izolační mezery.