Loading
 1. Lithoplast
 2. Použití fólií
 3. Izolace balkónů a teras
 4. Zelená střecha od firmy LITHOPLAST

Zelená střecha nebo terasa

Kdepak obyčejné tašky. Na střechách nových domů stále častěji vidíme porost z mechů nebo pečlivě vybraných travin. A nejen to. Terasy nebo dokonce celé střechy zdobí zahrady se vzrostlými keři a stromy.

Takzvané zelené střechy zlepšují ovzduší ve městech, snižují přehřátí střech, zpomalují odtok dešťové vody, dobře tepelně izolují a také vypadají hezky.

Aby zelená střecha působila víc radosti než starostí, potřebuje kvalitní drenážní nopovou fólii. Pro tyto účely jsou vhodné:

Pro výběr konkrétního typu nopové fólie potřebujete vědět, jaký typ střešní zahrady stavíte:

 1. Extenzivní zelená střecha. Pod tímto pojmem se skrývá klasická zelená střecha tvořená zejména mechy a rozchodníky. Rostliny nemusíte přihnojovat, ani zalévat.

 2. Jednoduchá intenzivní zelená střecha. Mechy jsou na této střeše nahrazené travinami a bylinami. Občas musíte střechu posekat nebo v období velkého sucha zalít.

 3. Intenzivní zelená střecha. Pro tento typ se už hodí přímo označení střešní zahrada. Najdete v ní stromy i keře. Na péči je stejně náročná jako běžná zahrada.

S konkrétním výběrem rostlin si nechte poradit od zahradního architekta. Na své vlastní zkušenosti ze zahrádky raději nespoléhejte, rostliny na střeše musí čelit úplně jiným podmínkám než ty na záhonu.

Na co si dát pozor

Při návrhu zelené střechy si pohlídejte únosnost střešní konstrukce včetně jejích jednotlivých vrstev. Nezapomeňte také k váze zeminy připočítat i hmotnost samotných rostlin. Vegetace tvořená rozchodníky, trávou a bylinami představuje zatížení přibližně 15 kg/m², keři 20 kg/m² a stromy až 150 kg/m².

Součástí musí být také užitné zatížení a zatížení odvíjející se od klimatických vlivů (sníh aj.). Při malé bodové únosnosti tepelné izolace střešní konstrukce je nutné použít pod nopovými fóliemi LITHOPLAST® DREN roznášecí vrstvu.

Řešení hydroizolace zelené střechy z praxe​

Vhodnou nopovou fólii vyberte podle následující tabulky:

Forma vegetace Tloušťka vegetační vrstvy (mm) Hmotnost vegetační vrstvy (kg/m2) Vhodnost použití nopové fólie LITHOPLAST DREN
      20 40 60 80
Extenzivní            
mech - rozchodník 30 - 50 90 ++ + + +
rozchodník - mech - byliny 50 - 80 144 ++ ++ + +
rozchodník - byliny - tráva 80 - 120 216 ++ ++ + +
tráva - byliny 120 - 160 288 ++ ++ ++ +
Jednoduché intenzivní            
tráva - byliny 80 - 100 180 ++ ++ + +
divoké byliny - dřeviny 150 - 250 450 + ++ ++ +
Intenzivní            
trávník 100 a více 180 ++ ++ ++ +
nízké trvalky a dřeviny 120 - 150 270 ++ ++ ++ +
vyšší trvalky a dřeviny 150 - 200 360 ++ ++ ++ +
keřové výsadby 250 - 350 630 + ++ ++ ++
stromy 450 - 600 1080 + ++ ++ ++

Doporučená skladba konstrukce zelené střechy

Skladba konstrukce zelené střechy

 1. Základ zelené střechy tvoří vyrovnaný a soudržný podklad nosné konstrukce. Je důležité, aby v něm nebyly žádné prohlubně, výčnělky nebo jiné nerovnosti.
 2. Na tuto vrstvu patří podkladní zažehlená netkaná geotextilie IZOLTECH S 300 odolná proti namotání na kotevní šrouby. Podkladní textilie může být součástí izolační fólie.
 3. Hydroizolace je třetí vrstvou, u které si pohlídejte hlavně bezchybné provedení detailů. Z hydroizolačních fólií je na zelené střechy ideální volbou FATRAFOL 810/1,5. Podmínečně použitelná na drobné stavby je i fólie PENEFOL® 800/1,5, v každém případě však musí být skrytě zabudovaná v konstrukci.
 4. Následuje nopová fólie LITHOPLAST® DREN 20 rozbalená na ploše. Montážní spoj proveďte jednostranně lepicí butylkaučukovou páskou. Pro větší akumulaci vody (méně časté zalévání) použijte nopové fólie v deskách - LITHOPLAST® DREN 40/1,5; LITHOPLAST® DREN 60/1,6 nebo LITHOPLAST® DREN 80/2,0, položte je na sraz a ukotvěte sponkovačkou.
 5. Na nopovou fólii volně rozbalte drenážní rohož PetexDren 400 nebo PetexDren 900. Drenážní rohože pokládejte na sraz. Pro zvýšení únosnosti zasypte kopulky, ještě před položením drenážní rohože,  lehkým kamenivem, např. keramzitem.
 6. Dále volně položte filtrační geotextilii IZOLTECH K 300 s přesahy 50 mm.
 7. Pokud bude na střeše silnější vegetační vrstva, položte drenáž z odlehčeného kameniva keramzitu.
 8. Poslední vrstvou je zemina.