Logo Lithoplast, s.r.o.

Plošná drenáž nopovou fólií

Plošná drenáž nopovou fóliíSrážková voda stékající po povrchu terénu směrem ke stavebnímu objektu může vytvořit v určitých místech namáhání tlakovou vodou na stavební konstrukce, což značně zvyšuje nároky na provedení vlastní hydroizolační vrstvy. Takovými stavebními objekty mohou být stěny podzemních částí staveb, opěrné stěny liniových staveb, opěrné stěny tarasů oplocení parcel apod. Pro snížení tohoto vlivu je vhodné použít drenážní nopové fólie LITHOPLAST SANA 15/0,8; LITHOPLAST INSTAL 20/1,0 s odvodněním perforovaným potrubím. Tato plošná drenáž z nopové fólie vytváří první bariéru proti vodě a zároveň slouží jako ochrana vlastní hydroizolační vrstvy proti mechanickému poškození. Drenážní fólie snižuje riziko poškození hydroizolační vrstvy a zvyšuje bezpečnost provedení hydroizolace stavebního objektu.

Příklad provedení plošné drenáže je patrný z obrázků:

  1. Vyrovnaný podklad bez výstupků, přebytků malty nebo betonu a ostrých hran.
  2. Drenážní nopová fólie LITHOPLAST SANA 15/0,8; LITHOPLAST INSTAL 20/1,0 volně rozvinutá po stěně. Pokud hloubka plošné drenáže nepřesahuje šířku pásu nopové fólie, rozvineme pás vodorovně podél stavebního objektu. Pokud je hloubka větší pásy drenážní fólie, spouštíme kolmo dolů a navazujeme přesahem jedné řady profilů do spoje vkládáme oboustranně lepící butylkaučukovou pásku š. 15 mm. Nopy směřují ode zdi a s přiloženou geotextílií vytváří drenážní mezeru pro odtok vody.
  3. Filtrační geotextílie IZOLTECH H 500, pro zvýšení únosnosti používáme splétanou polyetylenovou síť PETEX DREN 400 především u fólie LITHOPLAST INSTAL 20/1,0.
  4. Montážní kotvení fólie provádíme v nejvyšším místě, asi 150 mm nad plánovaným ukončením v úrovni terénu. Po sednutí vrácené vykopané zeminy fólii zařízneme v pořebné výšce a ukončíme okapovou lištou.
  5. Drenážní blok – kamenivo fr 16-32, perforovaná drenážní trubka DN 100 s odvedením do kanalizace, vše zabaleno filtrační geotextílií IZOLTECH H 500.

Nopová fólie LITHOPLAST Geotextilie IZOLTECH