Logo Lithoplast, s.r.o.

Zkvalitnění vnitřního prostředí odvětráním

Zkvalitnění vnitřního prostředí odvětránímPřítomnost vlhkosti, případně vodních par v místnosti je nežádoucím jevem a není nikdo z nás, kdo by s tímto stavem byl spokojen. Potvrzení vlhkosti v místnostech je počátek dlouhé cesty směřující k jejímu odstranění. Je nutné konstatovat, že vlhkosti se 100% nezbavíme, nicméně jsme schopni dostupnými metodami pomocí polyetylénových nopových fólií LITHOPLAST SANA 15/0,8; LITHOPLAST INSTAL 40/1,5; 60/1,6; 80/2,0 vlhkost v místnostech eliminovat na minimum. Zvýšená vlhkost vytváří nežádoucí prostředí, které podporuje rozšiřování bakterií, plísní, hub apod., což ve svém důsledku vytváří závadné životní prostředí, pro lidský organismus přímo nebezpečné. Dlouhodobý pobyt člověka v takto škodlivém životním prostředí zákonitě vyvolává dýchací obtíže, kožní problémy, různé alergie a celou řadu dalších zdravotních komplikací.  Zhoršují se tepelně izolační funkce zejména obvodových zdí a podlah, což způsobuje tepelné ztráty a v přímé souvislosti dochází ke zvýšení nákladů na vytápění. Následné odstranění vlhkosti zdiva ve stavebních konstrukcích se zpravidla nepodaří na 100 %. Potom musíme vynaložit na prováděné úpravy nemalé finanční prostředky.

Vzduchový systém odvětrání pomocí nopových fólií LITHOPLAST můžeme použít tam, kde je nutné provést dodatečné úpravy s cílem snížení vlhkosti v interiéru metodou vytvoření podlahové a stěnové dutiny. Tím zamezíme pronikání vlhkosti do interiéru s možností odvětrání vzduchové mezery a vysoušení stavební konstrukce. Pokud vzduchovou mezerou proudí venkovní vzduch, je nutné navrhnout vhodnou tepelnou izolaci směrem do interiéru. Vzduchová opatření jsou zvláště vhodná z hlediska provedení v historických objektech, kde nelze zasahovat do nosných konstrukcí a kde jsme v mnoha případech závislí na stanovisku památkového úřadu. Návrh vzduchoizolačního systému musí vycházet vždy z komplexního posouzení stavu stávajícího objektu a požadavku na jeho nové provozování.

Příklad provedení vnitřní izolace proti vlhkosti polyetylenovou nopovou fólií je patrný z obrázků:

  1. Vyrovnaný podklad bez výstupků, přebytků malty nebo betonu a ostrých hran.
  2. Podlaha – nopová fólie LITHOPLAST INSTAL 40/1,5;  60/1,6; 80/2,0 v deskách pokládáno na sraz s montážním kotvením sponkovačkou.
  3. Betonová mazanina na vyrovnání nopků a vytvoření vodorovné plochy pro tepelnou izolaci.
  4. Tepelná izolace polystyrenem EPS.
  5. Separační fólie PENEFOL 650/0,8, volně položená s překladem 100 mm.
  6. Konstrukce podlahy.
  7. Stěna – nopová fólie LITHOPLAST SANA 15/0,8; LITHOPLAST INSTAL 20/0,8 kotvená společně s nosnou mřížkou omítky. Počet kotev 8-14 ks na 1m2. Kotvení talířovými hmoždinkami v ploše mezi kopulkami, utěsnění otvoru v nopové fólii polyuretanovým tmelem SIKAFLEX.
  8. Omítka, v případě venkovního odvětrání mezery vhodná tepelně izolační předstěna.

LITHOPLAST INSTAL PENEFOL 650 - izolace proti vlhkosti LITHOPLAST SANA pro sanaci vlhkého zdiva

 

Zkvalitnění vnitřního prostředí odvětráním