Logo Lithoplast, s.r.o.

Sanace vlhkého zdiva nopovou fólií

Sanace vlhkého zdiva nopovou fóliíPrincipem metody vysoušení zdiva vzduchem je vytváření vzduchové odvětrávací dutiny vzájemně mezi konstrukcemi nebo konstrukcí a zeminou. Tímto opatřením je zamezeno přímému styku vlhkých zeminy se stavební konstrukcí. V systému vzduchových dutin, kterými proudí vzduch, dochází k odvětrání (a odpařování) vodní páry z přiléhajících stavebních konstrukcí a jejich postupnému vysoušení. Odvětrávací dutiny mohou být svislé (podél zdi) nebo vodorovné (v podlaze). Svislé dutiny lze vytvořit na vnější i vnitřní straně zdi. Odvětrávané dutiny se napojují na vnější případně vnitřní prostředí potrubím pro přívod a odvod vzduchu nebo lištou s větrací mezerou. Proudění vzduchu je zajištěno přirozeně výškovými a teplotními rozdíly nebo nuceným způsobem.

Pomocí HD-PE nopové fólie LITHOPLAST SANA 15/0,8; LITHOPLAST INSTAL 20/0,8;  LITHOPLAST INSTAL 40/1,5; 60/1,6; 80/2,0 je možné jednoduše vytvořit dutinový vzduchoizolační odvětrávací systém jak v podlaze, tak i po obvodu stavebního objektu. Hlavní výhodou tohoto materiálu je jednoduchá montáž, žádoucí pevnost materiálu, snadné dělení a nízké náklady na přepravu, různé výšky větrací mezery a s tím spojená jednodušší proudění vzduchu. Důležitým hlediskem pro volbu této metody je také způsob provedení, kdy původní stavební konstrukce zůstávají zachovány bez větších stavebních úprav. Fólie se jednoduše přikládají ke stavební konstrukci a zasypávají vykopanou zeminou.

Příklad provedení jednoduché sanace polyetylenovou nopovou fólií je patrný z obrázků:

  1. Sanovanou svislou konstrukci obnažíme z vnější strany objektu do hloubky maximálně k základové spáře tak, aby nedošlo k porušení statiky objektu. Pokud jsou na stěně větší nerovnosti nebo ostré výstupky, vyspravíme sanační omítkou. Pokud zvolíme odvětrání potrubím, vysekáme kapsy ve zdivu a do těchto kapes osadíme větrací trubky, které zaomítáme.
  2. Sanační nopová fólie LITHOPLAST SANA 15/0,8; LITHOPLAST INSTAL 20/0,8  volně rozvinutá po stěně. Pokud hloubka výkopu nepřesahuje šířku pásu nopové fólie, rozvineme pás vodorovně podél stavebního objektu, pokud je hloubka větší, pásy sanační fólie spouštíme kolmo dolů a navazujeme přesahem jedné řady profilů, do spoje vkládáme oboustranně lepící butylkaučukovou pásku šíře 15 mm. Nopy směřují ke zdivu pro vytvoření větrací vzduchové mezery. Sanační fólii pokryjeme geotextílií. Pro fólii v deskách LITHOPLAST INSTAL je vhodné vytvořit u paty zdiva vyrovnaný podklad (betonový žlábek jako součást drenážního bloku), na který se desky pokládají a vzájemně spojují technickou sešívačkou.Montážní kotvení fólie provádíme v nejvyšším místě asi 150 mm nad plánovaným ukončením v úrovni terénu. Po sednutí vrácené vykopané zeminy fólii zařízneme v potřebné výšce a ukončíme okapovou odvětrávací lištou.
  3. Drenážní blok – kamenivo fr 16-32, perforovaná drenážní trubka DN 100 s odvedením do kanalizace, vše obaleno filtrační geotextílií IZOLTECH H 500. Velmi důležitý prvek celého sanačního odvětrávacího systému, který zabrání zvednutí nebo nahromadění vody u stavební konstrukce a jejímu volnému vniknutí do vzduchoizolační mezery.

LITHOPLAST SANA pro sanaci vlhkého zdiva Geotextilie IZOLTECH

 

Sanace vlhkého zdiva nopovou fólií