Logo Lithoplast, s.r.o.

Jednoduchá hydroizolace spodních staveb

Jednoduchá hydroizolace spodních stavebPro zvolení vhodné hydroizolace spodní stavby je nutné posoudit několik faktorů, které působí na vlastní hydroizolaci. Těmito faktory jsou druh prostoru, který má hydroizolace chránit, způsob hydrofyzikálního namáhání v místě hydroizolace a způsob zabudování hydroizolace v konstrukci z hlediska přístupnosti. Vedle těchto faktorů hraje důležitou roli pro výběr hydroizolační vrstvy, jednoduchost zpracování a ekonomické hledisko. Hydroizolační polyetylenové fólie PENEFOL 750 a PENEFOL 800 jsou vhodné především proti vodám vzlínající vlhkosti, proti vodě stékající, proti vodě pod vlivem vnějšího tlaku ale odtékající. Hydroizolační fólie PENEFOL dosahují pro tyto faktory vysoké spolehlivosti a navíc, pokud jsou v konstrukci přístupné, je možné je snadno opravit. Zpracování hydroizolačních fólií PENEFOL je jednoduché a rychlé.  Předepsaná tloušťka materiálu pro tyto stavební hydroizolace je 1,0 - 2,0 mm dle předpokládaného zatížení. Fólie se spojuje svařováním horkým vzduchem nebo horkým klínem. Pokládání na svislé plochy je možné dvěma technologickými způsoby a to na předem vyzděnou izolační přizdívku nebo druhý způsob na vyzděné suterénní zdivo s ochranou drenážními nopovými fóliemi. Tento způsob je vhodný především v jednodušší možnosti přístupu k případné havárii hydroizolace. Hydroizolační vrstva se pokládá mezi dvě vrstvy geotextílie, které umožňují volné protažení fólie při dilatačních pohybech stavebních konstrukcí, tato tažnost je další velkou výhodou hydroizolační fólie PENEFOL. Jednotlivé sváry je navíc možné kontrolovat vhodně zvoleným kontrolním postupem.

Příklad provedení jednoduché hydroizolace polyetylenovou fólií s ochrannou drenážní vrstvou z nopové fólie je patrný z obrázků:

  1. Vyrovnaný podkladní beton bez výstupků, přebytků malty nebo betonu a ostrých hran.
  2. Podkladní geotextílie IZOLTECH H 300 volně položená s přesahem 50 mm.
  3. Volně položená hydroizolace PENEFOL 750; PENEFOL 800 přeložená o 100 mm a svařená jednoduchým nebo dvojitým svarem (pro lepší kontrolu), v rozích zdvojená koutovým profilem PENEFOL. Veškeré detaily je nutné ošetřit ručním svarem a samostatnými tvarovkami.
  4. Krycí geotextílie IZOLTECH H 300 volně položená s přesahem 50 mm.
  5. Ochranná nopová fólie LITHOPLAST SANA 15/0,8; LITHOPLAST INSTAL 20/1,0  volně rozvinuto po stěně. Pokud hloubka ochranné fólie nepřesahuje šířku pásu nopové fólie, rozvineme pás vodorovně podél stavebního objektu. Pokud je hloubka větší pásy drenážní fólie, spouštíme kolmo dolů a navazujeme přesahem jedné řady profilů a do spoje vkládáme oboustranně lepící butylkaučukovou pásku šíře 15 mm. Nopy směřují ode zdi a s přiloženou geotextílií vytváří drenážní mezeru pro odtok vody. Pokud nopy směřují ke zdi, můžeme použít LITHOPLAST INSTAL 20/0,8 a na nopovou fólii již nedáváme geotextílii. Při zasypávání však dbáme vyšší opatrnosti a odstraňujeme ostré kameny.
  6. Filtrační geotextílie IZOLTECH H 500, pro zvýšení únosnosti používáme splétanou polyetylenovou síť PETEX DREN 400 a to především u fólie LITHOPLAST INSTAL 20/1,0.
  7. Montážní kotvení fólie provádíme v nejvyšším místě asi 150 mm nad plánovaným ukončením v úrovni terénu nebo navázáním vodorovné fólie. Fólii nikdy nenecháváme volně odstupovat od zdiva, z důvodu možného zatečení srážkové vody za hydroizolaci. Po sednutí vrácené vykopané zeminy fólii zařízneme v potřebné výšce a ukončíme okapovou lištou nebo pokračujeme hydroizolací po vodorovné ploše.
  8. Drenážní blok – kamenivo fr 16-32, perforovaná drenážní trubka DN 100 s odvedením do kanalizace, vše zabaleno filtrační geotextílií IZOLTECH H 500.

Geotextilie IZOLTECH LDPE folie PENEFOL 750 Geotextilie IZOLTECH Nopová fólie LITHOPLAST Geotextilie IZOLTECH

 

Jednoduchá hydroizolace spodních staveb