Logo Lithoplast, s.r.o.

Chemicky odolná izolace jímek, silážních žlabů, chemických van apod.

Osvědčená hydroizolační, chemicky odolná, polyetylenová fólie PENEFOL 950 určená především jako chemicky odolná izolace pro stavebnictví, pro izolace skládek veřejných odpadů, chemických van, čerpacích stanic, havarijních a záchytných jímek, nádrží pro uskladnění kalů apod. Fólie je dostatečně odolná vůči ropným a chemickým produktům (vhodná pro zdvojení nádrží benzínových stanic), proti vysokému radonovému riziku, proti kyselinám, zásadám, solím a proti prorůstání kořenů rostlin. Fólie díky svému složení zaručuje dlouhou životnost. Pro hydroizolace skládek komunálního odpadu se nejčastěji používá fólie v tloušťce 1,5 až 2,0 mm. Hydroizolační fólie PENEFOL 950/2,0 je též vhodná jako izolace silážních žlabů, jímek. Fólii lze použít pouze jako zabudovanou tak, aby byla zcela chráněna proti UV záření. Při pokládce je ji nutné oboustranně chránit geotextílií. Spojování jednotlivých pásů se provádí výhradně svařováním horkým vzduchem nebo bez použití otevřeného ohně.

Příklady aplikací jsou uvedeny na fotografiích: