Logo Lithoplast, s.r.o.

Vzdušná izolace teras, balkonů a vlhkých prostor

Vzdušná izolace teras, balkonů a vlhkých prostorBalkony, terasy, střešní parkoviště jsou stavební konstrukce, na které působí zároveň vliv vody, vlhkosti, UV záření, zatížení (nahodilá i užitná) a přitom je zde kladen důraz na estetické provedení stavební konstrukce. Tzn. především provedení dlažby na podkladní nosnou vrstvu betonu nebo pojezdové konstrukce pro automobily. Tato konstrukce však bývá nad hydroizolační vrstvou, která chrání vlastní stavební konstrukci a případné hromadění vody nebo zatížení poškozuje tuto konstrukci nebo také vlastní hydroizolační vrstvu. Pro řešení tohoto problému je do izolace balkonu vhodná nopová fólie s otvory v kopulkách, která vytváří mezi vodotěsnou izolací a nosnou vrstvou dlažby klenuté dutiny. Tato nopová drenážní fólie tak chrání hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením od případného užitného zatížení a zároveň spolehlivě odvodňuje izolaci balkonu nebo terasy. Vzduchová mezera navíc urychluje vysoušení jak izolace balkonu, tak nosné vrstvy dlažby a zvyšuje tak izolační bezpečnost celé konstrukce.

Příklad skladby izolace balkonu, terasy  je patrný z obrázků:

  1. Dokonale vyrovnaný, soudržný podklad nosné konstrukce balkonu nebo terasy bez prohlubní, výstupků, zbytků stavební sutě nebo kameniva. Vždy musí být ve sklonu 1-2 %, případně vyrovnáme tak aby kotevní lišty okapů nevytvářely svojí tloušťkou bariéru odtoku vody. Tzn. že podkladní konstrukce musí být upravena tak aby se na povrchu nevytvářela místa s nahromaděnou vodou.
  2. Podkladní zažehlená geotextilie odolná namotání na kotevní šrouby, podkladní geotextílie může být součástí hydroizolační fólie (IZOLTECH S 300).
  3. Izolace balkonu, terasy - svařená hydroizolační fólie, s dokonalým provedením všech detailů (PENEFOL 800/1,5 – podmínečně použitelná na drobné stavby, tato fólie musí být zabudována vždy skrytě v konstrukci; FATRAFOL 808/2,3; FATRAFOL 810/1,5 ).
  4. Nopová fólie LITHOPLAST PERFOR 10/0,8 rozbalená na ploše, proti posunutí zajištěna v kopulkách butylkaučukovou oboustrannou páskou v síti 40/40 cm a montážním spojem jednostranně lepící butylkaučukovou páskou š. 40 mm.
  5. Veškeré detaily izolace balkonu, terasy jsou ošetřeny ukotvenou poplastovanou lištou, na kterou se hydroizolační fólie navařuje.
  6. Povrchová úprava terasy s nosnou vrstvou betonové mazaniny nebo štěrku ukládané přímo do nopové fólie LITHOPLAST PERFOR.

Vzdušná izolace teras, balkonů a vlhkých prostor