Logo Lithoplast, s.r.o.

PENEFOL® 950

Hydroizolační protiradonová a skládková HDPE fólie pro mnohostranné použití.

*

*

*

* Povinný údaj

*

*

*

* Povinný údaj

PENEFOL® 950 je hydroizolační, chemicky odolná polyetylenová fólie určená především pro použití jako chemicky odolná izolace pro stavebnictví, pro izolace skládek veřejných odpadů, chemických van, čerpacích stanic, havarijních a záchytných jímek, nádrží pro uskladnění kalů apod. Fólie je dostatečně odolná vůči ropným a chemickým produktům, proti vysokému radonovému riziku, proti kyselinám, zásadám, solím a proti prorůstání kořenů rostlin. Fólie díky svému složení zaručuje dlouhou životnost.

Pro hydroizolace skládek komunálního odpadu se nejčastěji používá fólie v tloušťce 1,5 až 2,0 mm. Fólii lze použít pouze jako zabudovanou tak, aby byla zcela chráněna proti UV záření. Při pokládce je nutné fólii oboustranně chránit geotextílií. Spojování jednotlivých pásů se provádí výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně.

Stavebnictví

Ve stavebnictví se fólie PENEFOL® 950 používá jako izolace proti vlhkosti a tlakové vodě dle normy ČSN EN 13967 (izolace komunálních skládek, izolace proti radonu, trvalá ochrana a účinná bariéra proti ropě a ropným produktům - čerpací stanice, servisní opravny a dílny, parkoviště, izolace čistíren odpadních vod a chemických provozů, izolace nádrží pro uskladnění kalů, izolace silážních žlabů, izolace pro chemické a zavlažovací vany proti znečištění povrchových vod, utěsnění požárních nádrží). Svařování se provádí horkým klínem polo-automatickými, nebo automatickými přístroji nebo extruzním svárem ručními přístroji. Ve všech případech je nutné zajistit dostatečný přítlak spojovaných fólií. Fólii nelze svařovat horkým vzduchem.

Ostatní

Fólie PENEFOL® 950 má mnohostranné využití i v ostatních průmyslových odvětvích. Jako příklad uvádíme: výseky a výztuhy pro textilní, kožedělný, sportovní, automobilový a nábytkářský průmysl, těsnění, výseky, ochrana dřevin, ochrana proti prorůstání kořenů, ostatní obalový a ochranný materiál.

Materiál polyetylen HDPE
Objemová hmotnost 950 kg/m3
Barva černá, žlutá
Tl. fólie 0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,5; 2,0 mm
Šířka fólie 1000; 1400 mm +/- 5 mm
Délka pásu (dle tl. fólie) 20-50 bm +/- 0,5 bm
Tažnost min. 230 %
Mez pevnosti v tahu min. 19 MPa
Rozměrová stálost max. +/- 1 %
Nasákavost max. 1%
Teplota křehnutí pří ohybu při -20°C bez trhlin
Tepelná odolnost -20 až +70°C
Ekv. dif. tloušťka sd 443 m (při tl. fólie 1 mm)
Reakce na oheň F
Součinitel difuze radonu 4,8.10^-12 m2/s
Související zboží
IZOLTECH H

IZOLTECH H

Geotextílie pro ochranu a separaci fóliových systémů.

Koutový profil

Koutový profil

Koutový profil slouží ke zdvojování ostrých koutů a rohů hydroizolační vany z PENEFOLU

Prostup

Prostup

Prostup pro utěsnění prostupů potrubí přes hydroizolační fólii.

Tvarovka koutová

Tvarovka koutová

Pojištění svárů hydroizolačních fólií PENEFOL v pravoúhlém koutu izolační vany.

Tvarovka rohová

Tvarovka rohová

Pojištění svárů hydroizolačních fólií v pravoúhlém rohu izolační vany.