Logo Lithoplast, s.r.o.

PENEFOL® 650

Hladká hydroizolační a separační fólie vhodná zejména jako izolace proti vlhkosti.

*

*

*

* Povinný údaj

*

*

*

* Povinný údaj

Polyetylenová fólie PENEFOL® 650 je vhodná především jako separační fólie ve stavebních konstrukcích, nebo jako izolace staveb proti zemní vlhkosti.

Pro izolace proti vlhkosti staveb nad úrovní terénu se používá nejčastěji fólie v tloušťce 1,0 až 2,0 mm. V menších tloušťkách je fólie vhodná jako separační vrstva ve skladbách podlah. Odděluje a chrání jednotlivé konstrukční vrstvy podlahy, především tepelné izolace apod. Své uplatnění nachází také jako izolace podlah mokrých provozů, koupelen, sprchových koutů, umýváren apod.

Fólii lze použít pouze jako zabudovanou tak, aby byla zcela chráněna proti UV záření. Při pokládce je nutné fólii oboustranně chránit geotextílií. Spojování jednotlivých pásů fólie se provádí výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně.

Stavebnictví

e stavebnictví se fólie PENEFOL® 650 používá jako separační vrstva proti vlhkosti a izolace proti vlhkosti nad úrovní terénu dle normy ČSN EN 13967 (hydroizolace při nízké vlhkosti a malém mechanickém namáhání fólie, oddělení jednotlivých vrstev ve stavebních konstrukcích, náhrada nepískované lepenky,…). Svařování se provádí horkým vzduchem ručními, polo-automatickými, nebo automatickými přístroji. Ve všech případech je nutné zajistit dostatečný přítlak spojovaných fólií.

Železnice

V železničním stavitelství se fólie PENEFOL® 650 používá jako obal paty kolejnice a obal rozchodnice.

Ostatní

Fólie PENEFOL® 650 má mnohostranné využití i v ostatních průmyslových odvětvích. Jako příklad uvádíme: výseky a výztuhy pro textilní, kožedělný, sportovní, automobilový a nábytkářský průmysl, těsnění, výseky, ochrana dřevin, ostatní obalový a ochranný materiál.

Materiál polyetylen LDPE
Objemová hmotnost 650 kg/m3
Barva černá, žlutá
Tl. fólie 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 mm
Šířka fólie 1000; 1400 mm +/- 5 mm
Délka pásu (dle tl. fólie) 30-100 bm +/- 0,5 bm
Tažnost min. 110 %
Mez pevnosti v tahu min. 5 MPa
Rozměrová stálost max. +/- 1 %
Nasákavost max. 1%
Teplota křehnutí pří ohybu při -20°C bez trhlin
Tepelná odolnost -20 až +70°C
Reakce na oheň F
Související zboží
IZOLTECH H

IZOLTECH H

Geotextílie pro ochranu a separaci fóliových systémů.

Prostup

Prostup

Prostup pro utěsnění prostupů potrubí přes hydroizolační fólii.

Tvarovka koutová

Tvarovka koutová

Pojištění svárů hydroizolačních fólií PENEFOL v pravoúhlém koutu izolační vany.

Tvarovka rohová

Tvarovka rohová

Pojištění svárů hydroizolačních fólií v pravoúhlém rohu izolační vany.