Logo Lithoplast, s.r.o.

PENEFOL® 800

PE fólie vhodná pro izolace proti radonu a rekultivace.

*

*

*

* Povinný údaj

*

*

*

* Povinný údaj

PENEFOL® 800 je osvědčená hydroizolační, chemicky odolná polyetylenová fólie. Fólie PENEFOL® 800 má vynikající mechanickou pevnost, odolává agresivní vodě a prorůstání kořenů rostlin. Izoluje proti radonu do středního rizika Pro izolace proti radonu se nejčastěji používá fólie v tl. 1,0 až 2,0 mm. Stanovení tloušťky fólie pro izolaci proti radonu se provede výpočtem na základě měření radonového indexu a uspořádání pobytových místností v kontaktním podlaží objektu.

Fólii lze použít pouze jako zabudovanou tak, aby byla zcela chráněna proti UV záření. Při pokládce je nutné ji oboustranně chránit geotextílií. Spojování jednotlivých pásů se provádí výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně.

Stavebnictví

Ve stavebnictví se fólie PENEFOL® 800 používá jako izolace proti vlhkosti a tlakové vodě nad úrovní i pod úrovní terénu dle normy ČSN EN 13967 (hydroizolace spodních staveb v úrovni i pod úrovní terénu, hydroizolace a izolace proti agresivní vodě a radonu (do středního rizika), protikorozní ochrana betonových a železobetonových konstrukcí, ochrana proti průsakům silážních žlabů a hnojišť, ochrana chemických van výrobních provozů a skladů, ochrana proti ropě a ropným produktům, rekultivace skládek apod.). Svařování se provádí horkým vzduchem ručními, polo-automatickými, nebo automatickými přístroji. Ve všech případech je nutné zajistit dostatečný přítlak spojovaných fólií.

Ostatní

Fólie PENEFOL® 800 má mnohostranné využití i v ostatních průmyslových odvětvích. Jako příklad uvádíme: výseky a výztuhy pro textilní, kožedělný, sportovní, automobilový a nábytkářský průmysl, těsnění, výseky, ochrana dřevin, ochrana proti prorůstání kořenů (kromě bambusových), ostatní obalový a ochranný materiál.

Materiál polyetylen LDPE
Objemová hmotnost 800 kg/m3
Barva černá, žlutá
Tl. fólie 0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 mm
Šířka fólie 1000; 1400 mm +/- 5 mm
Délka pásu (dle tl. fólie) 30-50 bm +/- 0,5 bm
Tažnost min. 230 %
Mez pevnosti v tahu min. 7 MPa
Rozměrová stálost max. +/- 1 %
Nasákavost max. 1%
Teplota křehnutí pří ohybu při -20°C vyhovující
Tepelná odolnost -20 až +70°C
Ekv. dif. tloušťka sd 148 m (při tl. fólie 1 mm)
Reakce na oheň F
Součinitel difuze radonu 8.10^-12 m2/s
Související zboží
IZOLTECH H

IZOLTECH H

Geotextílie pro ochranu a separaci fóliových systémů.

Koutový profil

Koutový profil

Koutový profil slouží ke zdvojování ostrých koutů a rohů hydroizolační vany z PENEFOLU

Prostup

Prostup

Prostup pro utěsnění prostupů potrubí přes hydroizolační fólii.

Tvarovka koutová

Tvarovka koutová

Pojištění svárů hydroizolačních fólií PENEFOL v pravoúhlém koutu izolační vany.

Tvarovka rohová

Tvarovka rohová

Pojištění svárů hydroizolačních fólií v pravoúhlém rohu izolační vany.