Logo Lithoplast, s.r.o.

Hydroizolační fólie PENEFOL®

Hydroizolační fólie PENEFOL® jsou vyrobeny z polyetylénu. Jejich základní dělení je podle hustoty materiálu na

  • LDPE PE fólie PENEFOL® (nízko hustotní) o objemové hmotnosti 500-900 kg/m3
  • HDPE PE fólie PENEFOL® (vysoko hustotní) o objemové hmotnosti 950 kg/m3

Hydroizolační fólie PENEFOL® jsou určeny zejména pro spodní izolace domu, izolace základových van, stěn a vodorovných stavebních konstrukcí, izolace proti průniku vody, izolace proti vlhkosti, izolace proti radonu, izolace proti ropným látkám, proti chemickým a odpadním látkám nebo jiným nežádoucím produktům, izolaci skládek, atd.

Jejich použití však ve stavebnictví nekončí. PE fólie PENEFOL® je možné použít i v textilním a kožedělném průmyslu při výrobě brašen, sportovních doplňků, výztuh chráničů apod. PE fólie nachází další využití pro různé výseky a výztuhy, pro ochranu dřevin či jako obalový materiál.

PE fólie PENEFOL® 500 T v bílém provedení je zdravotně a ekologicky nezávadná. Díky tomu ji je možné použít jako těsnění do uzávěrů v lékařství, kosmetice či potravinářství.

Barva hydroizolační fólie PENEFOL® je standardně černá, na přání zákazníka se vyrábí i ve žlutozeleném provedení (vhodné pro pokládání v extrémních teplotách). Výjimku tvoří PE fólie PENEFOL® 500, kterou je možné vyrobit v širší škále barev.

Naše produkty
PENEFOL® 500

PENEFOL® 500

Identifikační, parotěsná, separační fólie pro mnohostranné použití.

PENEFOL® 650

PENEFOL® 650

Hladká hydroizolační a separační fólie vhodná zejména jako izolace proti vlhkosti.

PENEFOL® 750

PENEFOL® 750

Hydroizolační protiradonová a rekultivační fólie pro mnohostranné použití, např. pro izolace domu.

PENEFOL® 800

PENEFOL® 800

PE fólie vhodná pro izolace proti radonu a rekultivace.

PENEFOL® 950

PENEFOL® 950

Hydroizolační protiradonová a skládková HDPE fólie pro mnohostranné použití.