Loading

EKOPLAST 806

Izolační fólie proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu, která odolává ropným látkám.

EKOPLAST 806 je hydroizolační fólie na bází měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P). Je vyrobená ze speciální směsi a díky tomu je odolná proti vybraným ropným látkám jako je benzín, petrolej a nafta. Díky tomu je vhodná všude tam, kde se s těmito látkami manipuluje.

Jak pracovat s fólií EKOPLAST

EKOPLAST 806 se svařuje:

  • horkým vzduchem,
  • topným klínem
  • nebo se lepí tetrahydrofuranem.

Je s ním možné pracovat při teplotách nad 5 °C. Hydroizolační fólie musí být zabudovaná, nelze ji použít k vykládání nádrží pro dlouhodobé skladování ropných látek.

EKOPLAST 806 se používá jako:

  • izolace u objektů pro manipulaci a dočasné skladování vybraných ropných látek,
  • proti jejich úniku do podzemních a povrchových vod,
  • těsnění manipulačních ploch, havarijních a záchytných jímek,
  • proti úniku benzínu, petroleje a nafty,
  • protiradonová bariéra.

Have a question?