Logo Lithoplast, s.r.o.

PetexDren

Geotextilie PetexDren se používá k drenáži a separaci zemní konstrukce dopravních staveb, k odvodnění a jako protierozní ochrana svahů.

*

*

*

* Povinný údaj

*

*

*

* Povinný údaj

Dopravní stavby:

 • K drenáži a separaci zemní konstrukce dopravních staveb.
 • K odvodnění a zpevnění tělesa s podložím.
 • K odvodnění tunelové obezdívky.
 • K drenáži rubu opěrných zdí.
 • K použití jako pochůzné a pojezdové plochy.
 • K protierozní ochraně svahů.
 • K ochraně trativodů.

Vodohospodářské stavby:

 • Jako drenáž pod těsněním.
 • K ochraně boků a dna řek a kanálů proti vymílání.
 • K ochraně biologických čistíren.

Ekologické stavby:

 • K ochraně dna biologických čistíren.
 • Na skládky, k odvodnění odkališť výsypek a hald.

Sportovní stavby:

 • K odvodnění rozsáhlých ploch.
 • Ke zpevnění zatravňovaných povrchových vrstev.

PetexDren je jednostranná netkaná geotextílie vyrobená z polyetylenu. Nabízíme PETEXDRÉN 400 a PETEXDRÉN 900. PETEXDRÉN 400 má vynikající drenážní, oddělovací a distanční vlastnosti. PETEXDRÉN 900 má vynikající drenážní a ochranné vlastnosti, zároveň slouží k oddělení dvou vrstev zeminy nebo jiného stavebního materiálu. Aplikuje se ve skladbách střešních zahrad přímo na nopové fólie tak, aby zabránil pronikání zeminy do kopulek a tím vytlačení vody pryč ze systému. Ostatní aplikace jsou popsány v použití.