Logo Lithoplast, s.r.o.

Geotextilie

Geotextílie je nezbytně nutná jako doplňková izolace. Námi nabízené geotextilie jsou vyráběny z kvalitního polypropylenu a polyesteru. Mezi jejich velké přednosti patří snášenlivost alkalického i kyselého prostředí a odolnost vůči obvyklým rozpouštědlům. K základním funkcím každé geotextílie je ochrana hlavní izolační vrstvy ve stavbě, filtrace, drenáž, separace částí stavební konstrukce apod.

Geotextilie jsou podle složení rozděleny do dvou hlavních skupin a to na přírodní geotextilie (GETEX) a syntetické geotextilie (IZOLTECH H, IZOLTECH S). Přírodní geotextílie jsou vhodné pouze k dočasnému použití například pro ochranu stavby proti mrazu, zavlažování schnoucího betonu apod. Syntetické geotextílie jsou používány k trvalé ochraně fólií uložených v zemi při stavbě silnic, dálnic, parkovišť, železnic, lesních a pojezdových cest, při výstavbě a sanaci skládek, při budování nádrží a odkališť, při instalaci střešních systémů, při výstavbě tunelů a mostů apod.

Naše produkty
geoNetex M/B

geoNetex M/B

Zažehlená geotextílie pro ochranu a separaci fóliových systémů.

geoNetex M

geoNetex M

Zažehlená geotextílie pro ochranu a separaci fóliových systémů.

IZOLTECH H

IZOLTECH H

Geotextílie pro ochranu a separaci fóliových systémů.

GETEX

GETEX

Geotextílie pro dočasnou ochrana ve stavebnictví.

IZOLTECH S

IZOLTECH S

Geotextílie pro ochranu a separaci fóliových systémů.

PetexDren

PetexDren

Drenáž a separace zemní konstrukce dopravních staveb, protierozní ochrana svahů.