Logo Lithoplast, s.r.o.

LITHOPLAST® PERFOR

Tvarovaná perforovaná fólie pro odvodnění vhodná pro izolace balkonů.

*

*

*

* Povinný údaj

*

*

*

* Povinný údaj

Vakuově tvarovaná polyetylenová fólie LITHOPLAST® PERFOR s prořezem ve vrcholcích kopulek (tzn., že v se kopulce neudrží voda - odteče) se používá jako drenážní vrstva otevřených balkonů, teras, plochých střech, střešních parkovišť, mokrých provozů apod. Fólie vytváří mezi vodotěsnou izolací a ochrannou vrstvou klenuté dutiny. Voda, která prosakuje dlažbou a nosnou vrstvou dlažby, pronikne perforací až na spodní izolaci a klenutými dutinami může volně vytékat ven z konstrukce nebo do vnitřních vpustí. Izolace musí být ve spádu k odvodnění, na které je řádně napojena.

Stavebnictví

Ve stavebnictví se perforovaná nopová fólie LITHOPLAST® PERFOR používá pro odvětrání a drenáž dle normy ČSN EN 13967 (drenážní vrstva s možností uplatnění na otevřených terasách, balkonech, plochých střechách, drenážní vrstva s možností použití ve střešních parkovištích, drenážní vrstva v mokrých provozech jako jsou sprchy, bazény, pivovary, sodovkárny, mlékárny apod.). Spojování rolí se provádí oboustranně lepící butylkaučukovou páskou v přeložení fólií. Spoj je nutné trvale zatížit.

Materiál polyetylen HDPE
Objemová hmotnost 950 kg/m3
Barva černá
Tl. fólie 0,8 +/- 10%
Šířka fólie 1400 mm +/- 2%
Délka pásu 20 bm +/- 0,5 bm
Pevnost v tlaku 0,25 N/mm2 +/- 10%
Rozměrová stálost max. +/- 2%
Nasákavost max. 1%
Tepelná odolnost -20 až +70°C
Reakce na oheň F
Objem vzduchu 3,0 l/m2 v kopulkách
Objem vzduchu 5,0l/m2 v mezeře
Výška kopulek cca 9 mm
Související zboží
Butylkaučuková páska

Butylkaučuková páska

Oboustranně lepící butylkaučuková páska pro spojování polyetylenových fólií PENEFOL v tl. 0,6 mm.

IZOLTECH H

IZOLTECH H

Geotextílie pro ochranu a separaci fóliových systémů.