Loading

RUVIMAT

PVC fólie pro ploché a šikmé střechy.

Ruvimat D15 je špičková střešní a hydroizolační fólie, určená jako hlavní izolační vrstva pro mechanicky kotvené a přitěžované ploché střechy. Fólie je vyrobena jako třívrstvá membrána skládající se z vysoce kvalitního měkčeného polyvinylchloridu (PVC), postaveného na výztužné polyesterové mřížce. Vrchní vrstva fólie je vyrobena nejnovější technologií tak, aby maximálně odolala povětrnostním vlivům, UV záření a zachovala si svoji elasticitu i při vysokém výkyvu teplot. Spodní vrstva je konstruována tak, aby ochránila membránu vůči proražení. Fólie je vyráběna v tloušťkách 1,5 mm – D15 a 1,8 mm – D18 v základní barvě RAL 7047. Vzhledem k velmi modernímu výrobnímu procesu, lze objednat fólii v široké barevné škále RAL dle požadavků zákazníka.

Vlastnosti fólie:

 • Vodotěsnost
 • Dlouhá životnost
 • 100% recyklovatelná
 • Vysoká odolnost vůči UV záření
 • Odolná vůči agresivním kapalinám
 • Snadná a rychlá instalace
 • Vynikající fl exibilita při negativních teplotách
 • Vysoká paropropustnost
 • Objemová stálost
 • Vysoká pevnostní a napínací hodnota
 • Výborná soudržnost při svařování
 • Ohnivzdorná

Střešní fólie RUVIMAT D vždy doporučujeme instalovat pouze odbornými a proškolenými fi rmami! Fólie jsou přikotveny k podkladu pomocí speciálních teleskopických kotev či přitíženy. Kotvy jsou umístěny ve švech či v ploše tak, aby střešní plášť byl dostatečně chráněn vůči sání větru. Toto se řídí kotevním plánem. Kotevní prvky jsou vždy kryty přesahem či samotnou fólií. Ta se spojuje horkým vzduchem a to pomocí ručních či automatických svařovacích přístrojů, speciálně k tomuto účelu vyrobených. Instalace a svařování nesmí probíhat za deště a sněžení. Dále nedoporučujeme svařování, pokud teplota klesne pod bod mrazu.

Střešní fólie RUVIMAT D nesmí být dlouhodobě v kontaktu s ropnými produkty a to ani EPS. V tomto případě musíme materiál od sebe separovat textilií minimální gramáže 300 g/m2 , či skelnou separační textilií 120 g/m2

Technický údaj Norma RUVIMAT D15 RUVIMAT D18
Délka role EN 1848-2 20 m (-0%/+5%) 20 m (-0%/+5%)
Šířka role EN 1848-2 2 m (-0%/+1%) 2 m (-0%/+1%)
Přímost EN 1848-2 ≤30 mm ≤30 mm
Rovinnost EN 1848-2 ≤10 mm ≤10 mm
Tloušťka EN 1848-2 1,5 mm (-5%/+10%) 1,8 mm (-5%/+10%)
Plošná hmotnost EN 1848-2 1,9 kg/m² (-5%/+10%) 2,3 kg/m² (-5%/+10%)
Vodotěsnost EN 1928 metoda B ano ano
Reakce na oheň EN 13501-1 třída E - EN ISO 1925-2 třída E - EN ISO 1925-2
Odolnost vůči delaminace EN 12316-2 ≥300 N/50 mm ≥300 N/50 mm
Odolnost ve střihu EN 12317-2 ≥800 N/50 mm ≥800 N/50 mm
Koeficient difuze par EN 1931 20 000 ± 30% μ 20 000 ± 30% μ
Pevnost v tahu EN 12311-2 metoda A ≥800 N/50 mm ≥800 N/50 mm
Odolnost protržení EN 12310-2 ≥180 N ≥180 N
Teplotní stálost -30 °C - 80 °C / 6h EN 1107-2 ± 1 % ± 1 %

Máte dotaz?