Logo Lithoplast, s.r.o.

Vylen - deska

VYLEN lze použít pro různé druhy výztuh, montážní a izolační podložky pro autoservisy, zdravotní podložka pro práci na zemi i ve vodě apod.

*

*

*

* Povinný údaj

*

*

*

* Povinný údaj

  • nenasákavý, snadno omyvatelný běžnými pracími a čistícími prostředky
  • snadné opracování broušením, sekáním a řezáním
  • tvarovatelnost (po nahřátí)
  • pružnost, pevnost, tlumící schopnosti vůči nerovnému povrchu
  • dlouhá životnost
  • vynikající chemická odolnost (odolává působení olejů, vod, roztoků solí, zásad a kyselin - pokud nemají oxidační účinky, méně odolává alifatickým, aromatickým a chlorovaným uhlovodíkům jako je například Toluen, Trichloretylen apod.)
  • ve výsledcích senzorické zkoušky nebylo zjištěno ovlivnění smyslových vlastností modelových poživatin testovaným vzorkem (testováno na vzorcích pitné vody, vody s CO2, džusu, mléka, tvrdého sýru, čokolády, másla a šunky) -> ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ
  • možnost potisku (ne však zdravotně nezávadnými barvami) a nanesení samolepící vrstvy

Možnost provádění různých výseků z vylenových desek, případě opatřit vylenovou desku samolepící vrstvou či potiskem. Dále je možné zhotovit desku s větší tloušťkou materiálu.

Rozměr desky cca 900 x 700 mm
Tloušťka 10; 8.5; 7.5; 5; 3; 2 mm
Objemová hmotnost 40 - 60 kg/m3 ČSN 64 5411
Pevnost v tahu min 0.5 Mpa ČSN 64 0605
Tažnost min 80 % ČSN 64 0605
Tepelná odolnost -80 až +100°C
Trvalá tepelná odolnost -70 až +70°C
Stupeň hořlavosti klasifikace C ČSN 64 0757
Tepelná vodivost 0.05 / m.K ČSN 64 0526
Trvalá deformace 35 %w ČSN 64 5442
Nasákavost menší než 1.5 % ČSN 64 0112