Logo Lithoplast, s.r.o.

Butylkaučuková páska

Oboustranně lepící butylkaučuková páska pro spojování polyetylenových fólií PENEFOL v tl. 0,6 mm.

*

*

*

* Povinný údaj

*

*

*

* Povinný údaj

Oboustranně lepící butylkaučuková páska pro spojování polyetylenových fólií PENEFOL v tl. 0,6 mm tam, kde spoj není namáhán tahovou nebo odlupovací silou (separační vrstvy podlahových konstrukcí, separační vrstvy střešní konstrukce). Páska pro spojování tvarovaných fólií LITHOPLAST, LITHOPLAST SANA, LITHOPLAST PERFOR, LITHOPLAST DREN. Páska se po odstranění jedné ochranné vrstvy nalepí na fólii ve vzdálenosti min. 10 mm od okraje lepeného pásu, poté se odstraní druhá ochranná vrstva a přiloží se napojovaný pás fólie v přesahu 50 mm a spoj se dotlačí válečkem. Nejvyšší pevnosti spoje u butylkaučukových pásků je dosaženo po 24 hod. U tvarovaných fólií vkládáme lepící pásku mezi první a druhou řadu kopulek.