Logo Lithoplast, s.r.o.

EKOPLAST 806

Fólie EKOPLAST 806 je vhodná pro izolaci proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu.

*

*

*

* Povinný údaj

*

*

*

* Povinný údaj

Zemní hydroizolační fólie EKOPLAST 806 se používá:

  • k vytváření izolačních plášťů u objektů pro manipulaci a dočasné skladování vybraných ropných látek proti jejich úniku do podzemních a povrchových vod,
  • k utěsnění manipulačních ploch, havarijních a záchytných jímek proti únikům benzínů, petroleje, motorové a topné nafty, topných olejů,

Fólie EKOPLAST 806 je možné použít pouze jako zabudovanou a nelze ji použít k vykládání nádrží pro dlouhodobé skladování ropných látek. Fólie se svařuje horkým vzduchem, topným klínem nebo lepením tetrahydrofuranem. Její pokládání a spojování lze provádět za teplot nad +5 °C.

Související zboží
EKOTEN 915

EKOTEN 915

Fólie EKOTEN 915 je vhodná pro izolaci proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu.

FATRAFOL 803

FATRAFOL 803

Fólie FATRAFOL 803 je vhodná pro izolaci proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu.

FATRAFOL 813

FATRAFOL 813

Fólie FATRAFOL 813 je vhodná pro izolaci proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu v extrémních podmínkách.

IZOLTECH H

IZOLTECH H

Geotextílie pro ochranu a separaci fóliových systémů.

STAFOL 914

STAFOL 914

STAFOL 914 je homogenní hydroizolační fólie z PVC-P, vyrobená válcováním.