Logo Lithoplast, s.r.o.

Izolace střech

Na stavby s plochou nebo mírně šikmou střechou se nejlépe hodí  pro izolaci střechy jednovrstvé fóliové střešní systémy, které po svém svaření vytváří kompaktní nepropustný hydroizolační povlak střechy. Jedním z nejkvalitnějších zástupců těchto systémů izolace střech jsou střešní fólie FATRAFOL – S mezi které patří:

  • FATRAFOL 804 – nevyztužená fólie na bázi PVC-P odolná UV záření slouží jako doplňkový typ k hydroizolačním fóliím k opracování členitých částí střech, detailů případně napojování jiných typů střešní fólie  FATRAFOL 807 a 808
  • FATRAFOL 807 – střešní fólie na bázi PVC-P s podkladní vrstvou z netkané PES textilie odolná UV záření  je vhodná pro sanace starších asfaltových krytin, případně k celoplošnému lepení.
  • FATRAFOL 808 – střešní fólie na bázi PVC-P  s podkladní vrstvou z netkané PES textilie odolná UV záření  určená pro zátěžové systémy s přitížením např. kamenivem nebo pro “inverzní střechy“ s obráceným pořadím vrstev.
  • FATRAFOL 810 – střešní fólie na bázi PVC –P vyztužená polyesterovou mřížkou odolná UV záření je jedním z hlavních zástupců jednovrstvých povlakových krytin mechanicky kotvených k podkladu pro izolaci střech Pro zvýšenou požární odolnost je možné dodat speciální fólie s označením AA.
  • FATRAFOL 814 - střešní fólie na bázi PVC –P se zabudovaným skleněným rounem odolná UV záření. Vrchní strana je opatřena speciálním protiskluzovým dezénem. Fólie je vhodná jako vrchní pochozí vrstva na terasy, balkony, pochozí pásy na plochých střechách.

Výše uvedené fólie lze vhodným způsobem kombinovat a spojovat, jsou vyrobeny na stejné bázi PVC-P toto nelze provádět s jiným druhem fólií.

Pro kvalitní provedení izolace střechy je těmto střešním systémům dodávána řada doplňků, které jsou nutné pro správné provedení všech detailů střešní izolace a dokonalé fungování střešní krytiny. Pro ukončení kotvení a opracování lineárních částí krytiny je především důležitý poplastovaný plech vyrobený z ocelového pozinkovaného plechu, na kterém je jednostranně nanesena vrstva PVC, spodní strana plechu je lakovaná. Plech je možno dodat v tabulích běžných rozměrů 1x2 m nebo již předvyrobené základní typy ukončovacích profilů. Další typy doplňků jsou kužely, vlnovce, komínky, vtoky, záplaty, límce pro řešení bodových detailů střechy a nakonec zálivková hmota pro pojištění všech spojů střešního systému.
Kotvení fólií střešní izolace se provádí dle podkladu výběrem vhodných kotev. Kotvení se provádí přes roznášecí podložky dle kotevního plánu. V případě sanací je nutno nejdříve ověřit výtažnou sílu kotev, případně provést výměnu podkladní vrstvy.

Příklad skladby střešní izolace je patrný z obrázku:

  1. Podkladní vrstva z betonu vyrovnaná bez výstupků a prohlubní v min. tl. 50 mm dilatovaná max 2x2 m s tepelnou izolací až 6x6 m, spáry musí být vyplněny vhodným materiálem. Podkladní vrstva z prefabrikovaných dílů, stropních desek musí být zbavena ostrých hran a výstupků, spáry a prohlubně musí být vyplněny vhodným materiálem, podkladní vrstva dřevěné bednění min. tl. 25 mm, od osové vzdálenosti 900 mm min. tl. 30 mm.
  2. Podkladní geotextilie ze syntetických vláken IZOLTECH S 300 g/m2 pro dřevěná bednění min. 500g/m2 nejvhodnější zažehlená odolná proti namotávání na vrták při provádění kotvení.
  3. Hydroizolační střešní fólie FATRAFOL 810 celoplošně kotvená a svařená s vodotěsně opracovanými detaily.